29 november 2010 – Uit welingelichte bron vernam de International Campaign for Human Rights in Iran dat de familie van journaliste Nazanin Khosrovani die haar in de gevangenis bezocht, te horen kreeg dat zij geen bezoek mocht ontvangen. Gevangenisfunctionarissen weigerden om te verklaren waarom het bezoeken van Khosrovani werd verboden.

Nazanin Khosrovani werd op woensdag 2 november thuis gearresteerd door veiligheidstroepen en heeft tot dusver slechts één telefoongesprek met haar familie gevoerd. De redenen en aanklachten die tot haar arrestatie leidden zijn door de autoriteiten niet bekend gemaakt. Khosrovani was na de omstreden verkiezingen van 2009 werkloos, en volgens vrienden oefende zij geen journalistieke of politieke activiteiten uit. Haar arrestatie en het ontbreken van informatie over haar bewaring verbijstert haar vroegere collega’s.

‘Ze behandelen journalisten alsof het zware misdadigers zijn. Anders moeten ze in geval van een beschuldiging of een aanklacht transparant duidelijk maken wat er aan de hand is, en mensen laten reageren op die aanklachten. Nazanin was niet betrokken bij ander werk dan de journalistiek. Haar familie en vrienden wachten tot de autoriteiten dit misverstand ophelderen door haar zo spoedig mogelijk vrij te laten,’ vertelde een voormalige collega van Khosravani aan de Internatonal Campaign.