Duitse Bondspresident Christian Wulff: “Waar we schendingen van de mensenrechten zien, mogen we onze ogen niet sluiten maar moeten we vastbesloten optreden.”
Op 10 december is de jaarlijkse Internationale Dag van de Mensenrechten. Hierbij wordt de Universele Verklaring van de rechten van de mens herdacht, die op 10 december 1948 door de Algemene Vergadering van de Verenigde naties werd aangenomen. Dit jaar is het motto van de Internationale Dag van de Mensenrechten “verdedigen van de mensenrechten – optreden om discriminatie te beëindigen.”

Internationale bescherming van de mensenrechten

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948 is het eerste document met een universeel karakter, dat werd aangenomen door een internationale organisatie en in detail de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden opsomt. De verklaring was een doorbraak voor het begrip dat mensenrechten niet een louter binnenlandse aangelegenheid zijn, maar internationaal beschermd dienen te worden en is daarom het uitgangspunt van meer dan 60 internationale verdragen inzake mensenrechten, die vandaag de internationale norm voor de bescherming van mensenrechten vormen.

Het beginsel van non-discriminatie neemt in al deze verdragen een centrale plaats in, waardoor de partijen zich ertoe verbinden in alle gevallen de mensenrechten te waarborgen, zonder onderscheid naar ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte, seksuele geaardheid, handicap of anderszins.

Solidariteit voor allen die niet zelf in staat zijn om op te komen voor hun rechten

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Mensenrechten heeft de bondspresident van Duitsland, Christian Wulff, zijn dank en waardering uitgesproken voor “de vele mensen die zich op verschillende manieren inzetten voor de bescherming van de mensenrechten. U bent een belangrijk teken van solidariteit voor allen die niet zelf voor hun rechten op kunnen komen ”

Wulff benadrukte: “In vele delen van de wereld worden de mensenrechten nog steeds geschonden, de menselijke waardigheid wordt daar niet beschermd en de mensen kunnen zichzelf niet vrij uiten of hun godsdienst uitoefenen, ze worden gemarteld en vernederd. Waar we schendingen van de mensenrechten zien, mogen we onze ogen niet sluiten maar moeten we vastbesloten optreden. Ook verschillende tradities en culturen mogen geen reden zijn om de mensenrechten in twijfel te trekken. ”

De president voegde daaraan toe: “Ook in Duitsland moeten we er alles aan doen om bijvoorbeeld buitenlandse burgers beter te integreren, mensen met een handicap te beschermen, gelijke rechten voor vrouwen te bevorderen, gelijke kansen voor alle kinderen te creëren en de dialoog tussen joden, christenen en moslims nieuwe impulsen te geven. ”
Volgens persberichten