23 december 2010 – In een resolutie worden vooral de willekeurige arrestaties, oneerlijke processen, folteringen en de onmenselijke en onterende strafmethodes aan de kaak gesteld.

De Verenigde Naties hebben Iran op 21 december opnieuw veroordeeld wegens ernstige en herhaalde schendingen van de mensenrechten. De Algemene Vergadering ven de VN bevestigde een resolutie waartoe al op 18 november was besloten door de voor mensenrechten relevante Derde Commissie van de Algemene Vergadering.

In de resolutie veroordeelt de commissie vooral de willekeurige arrestaties, oneerlijke processen, folteringen en de onmenselijke en onterende strafmethodes, zoals geseling en amputaties. De Verenigde Naties uiten ook kritiek op het hoge en nog stijgende aantal executies – een straf die in Iran ook een risico vormt voor minderjarigen. Ook de onderdrukking van en het geweld tegen vrouwen en de discriminatie van minderheden worden veroordeeld.
Iraanse mensenrechtenactivisten en internationale mensenrechtenorganisaties zijn verheugd over de resolutie, maar dringen aan op verdere acties door de internationale gemeenschap om de eisen van de VN uit te voeren.