13 december 2010 – In een macabere enscenering werd de ter dood veroordeelde vrouw opnieuw getoond op de staatstelevisie.

Mensenrechtenorganisaties hebben de handelwijze van de Iraanse rechterlijke macht in het geval van de door steniging ter dood veroordeelde Sakineh Mohammadi-Ashtiani scherp veroordeeld. De Iraanse moest voor de staatstelevisie de moord op haar man naspelen – om in het openbaar haar schuld te bewijzen.

In een macabere enscenering, die in het weekend meerdere malen te zien was op de Iraanse staatszender voor het buitenland, Press-TV, werd Sakineh Mohammadi-Ashtiani opnieuw gedwongen om zichzelf te beschuldigen. Ashtiani speelt in haar huis in de stad Osku in noordwest Iran de moord op haar man na en bekent een buitenechtelijke relatie.
De moordaanklacht tegen de moeder van twee kinderen, die nog steeds in de gevangenis van Tabriz zit, werd door de Iraanse autoriteiten pas ingebracht nadat het vonnis tot steniging internationale verontwaardiging had veroorzaakt. Het vonnis tot steniging wegens overspel tegen Ashtiani werd eerder herzien door het Hooggerechtshof. Amnesty International heeft deze nieuwe “TV bekentenis” gedurende de lopende strafrechtelijke procedures scherp veroordeeld.

Het vertonen van Ashtiani op de Engelstalige publieke omroep Press-TV is duidelijk bedoeld om de vrouw bij de internationale publieke opinie af te schilderen als moordenares, en de wereldwijde mensenrechtencampagne tegen haar executie in diskrediet te brengen. Mensenrechtenactivisten vrezen dat de Iraanse autoriteiten hiermee voorwaarden willen creëren voor de executie van Sakineh Mohammadi-Ashtiani.

Wereldwijde mensenrechtencampagnes eisen de vrijlating van Sakineh Mohammadi-Ashtiani. Bovendien moeten alle mensen die zijn aangehouden omdat ze opkwamen voor Ashtiani, met inbegrip van haar advocaat Kian Houtan en haar zoon Sajjad Qaderzadeh, onmiddellijk en onvoorwaardelijk worden vrijgelaten.
Volgens persberichten