Maandag ging er een koor op van internationale protesten wegens de veroordeling van de Iraanse mensenrechten-advocate Nasrin Sotoudeh tot 11 gevangenis.
Zondag werd haar ook nog verboden om haar beroep 20 jaar uit te oefenen of het land te verlaten…

 

Volgens het Internationale Comité voor Mensenrechten in Iran en Sotoudeh’s familie werd Sotoudeh veroordeeld wegens handelen tegen de nationale veiligheid, propaganda tegen het regime en het niet dragen van de hijab, de islamitische hoofddoek, in een videoboodschap. Volgens het Comité werd de ca. 46-jarige moeder van twee kinderen gemarteld en verkeerde ze in slechte gezondheid toen haar gezin eindelijk toestemming kreeg om haar te zien, waarbij haar kinderen in tranen uitbarstten.

 

Sotoudeh wekte eerder dit jaar de woede op van de rechterlijke macht toen ze zich uitsprak over de geheime executie van een van haar cliënten die veroordeeld was wegens lidmaatschap van een verboden monarchistische groepering en die op 28 januari 2010 voor zonsopgang werd opgehangen, zonder dat Sotoudeh hier vanaf wist.
Op 4 september werd Sotoudeh gearresteerd en in eenzame opsluiting geplaatst, haar zaak werd echter opgepikt door collega-activisten en zelfs door de Britse ambassadeur in Teheran, hetgeen de woede van de autoriteiten nog verder lijkt te hebben aangewakkerd…

 

Sotoudeh behoort tot de kleine groep advocaten die zich bijzondere inspannen om minderheden, activisten en vrouwen, die beschuldigd worden van het overtreden van de strenge zedenwetten van de staat, te vertegenwoordigen. De Los Angeles Times is een van de kranten waarin een profielschets stond van Sotoudeh en haar moeilijkheden als juriste, zelfs bij politiek geladen zaken, werden beschreven. (LA Times – 10 januari 2011)