Iran blijft christenen vervolgen

Volgens de veiligheidspolitie is een evangelisch-christelijke ‘bende’ van twee protestante christenen en een aantal moslims gearresteerd in Arak.
Persbureau Area, dat nauwe banden onderhoudt met de Iraanse overheid, meldt dat dankzij de staatsveiligheidsdienst een evangelisch christelijke bende vernietigd.
Nadat dit door de staatsmedia was aangekondigd werd ons verteld dat twee christelijke bekeerlingen, Mojtaba, 36 en een vrouw genaamd Shahin, zijn gearresteerd door veiligheidstroepen. Er is geen nieuws over hun omstandigheden. Volgens verklaringen is Shahin 50 jaar oud, gehuwd en diabetespatiënte. (Mohabat Nieuws – 10 jan 2011)

 

Baha’i student bedreigd en geschorst
Bahman Mokhtari, sinds 9 semesters student landbouwtechniek aan de Birjand Universiteit, werd van deze universiteit verwijderd omdat hij een Baha’i is.
De Birjand University Protection Department heeft hem de afgelopen semesters onder druk gezet om het Baha’isme af te zweren.
Dit duurde tot een week geleden omdat hij weigerde om zijn geloof te ontkennen, waarop hem werd verteld dat hij geroyeerd werd en al zijn universiteitskaarten moest inleveren.
Na zijn schorsing dreigde het hoofd van de Birjand Universiteit dat hij zou worden gearresteerd als hij de media inlichtte.
In de afgelopen weken hebben wij een golf van schorsingen van Baha’i studenten van Iraanse universiteiten gezien. (Committee of Human Rights Reporters – 12 jan. 2011)

Baha’i studente van universiteit verwijderd
Een studente aan de Bahonar Universiteit in Kerman is van de universiteit geschorst vanwege haar godsdienst en haar is het recht op onderwijs ontnomen.
Volgens verklaringen werd Bahar Iqani, die dit jaar aan de universiteit werd toegelaten en natuurkunde studeerde, afgelopen zondag verwijderd omdat zij een Baha’i was.
De leiding van de universiteit kondigde openlijk aan dat zij verwijderd werd vanwege het aanhangen van het Baha’i-isme. (Human Rights Activists in Iran – 12 jan. 2011)

Iran arresteert Christenen
Sinds kerstmis heeft Iran ongeveer 70 christenen gearresteerd; deze campagne belicht de grenzen van religieuze tolerantie van de Islamitische leiders, die vaak beweren dat zij andere geloven de ruimte geven.
De meest recente invallen zijn gericht tegen christelijke groepen die Iran beschrijft als “fanatiek” en die volgens de overheid een bedreiging vormen voor de Islamitische staat. De autoriteiten verdenken hen er steeds vaker van dat zij moslims willen bekeren en dat zij mogelijk steun bieden aan buitenlandse invloeden.
Christelijke activisten verklaren dat hun Iraanse broeders en zusters worden vervolgd vanwege het beoefenen van hun godsdienst buiten de formeel toegestane kerken. Er bestaat een kleine gemeenschap van Iraanse christenen die samenkomen voor gebed en Bijbellezingen in particuliere woonhuizen, buiten het zicht van de autoriteiten. Ze zijn onderdeel van een bredere beweging van “huiskerken” die ook leeft op andere plaatsen waar christelijke activiteiten streng worden gesurveilleerd, zoals China en Indonesië.
De grondwet van Iran beschermt christenen, joden en zoroasters, maar vele religieuze minderheden ondervinden steeds meer onderdrukking door de Islamitische staat, naarmate strengere instanties zoals de machtige Revolutionaire Garde meer invloed krijgen. In Iran bestaan er weinig sociale barrières tussen moslims en religieuze minderheden, zoals aparte wijken of universiteiten. Ze worden wel uitgesloten van hogere overheids- en militaire aanstellingen.
De laatste jaren hebben de autoriteiten vaker christelijke en andere religieuze minderheden gearresteerd, maar de meest recente acties lijken de grootste en meest gecoördineerde.
Groeperingen die christelijke kwesties in de Islamitische wereld monitoren, verklaren dat de Iraanse autoriteiten de ongereguleerde christelijke bijeenkomsten zien als potentiële broedplaatsen voor politieke oppositie en pogingen om moslims te bekeren vermoeden. Dat is in strijd is met de strenge Iraanse wetgeving tegen afvalligheid – een algemeen verschijnsel in de moslimwereld die soms heeft geleid tot extreem geweld tegen christenen en andere gelovigen.
Gouverneur van Teheran Morteza Tamadon beschreef de christenen als “onverzettelijke” missionarissen die zich “als parasieten hebben binnengewerkt in de islam,” volgens het officiële persbureau Islamic Republic (IRNA). Hij suggereerde ook dat de christenen contacten zouden onderhouden met Groot-Brittannië – een beschuldiging die in Iran verwijst naar politieke oppositiegroeperingen waarvan Teheran beweert dat ze geholpen worden door het westen.
De golf arrestaties begon op kerstochtend en sindsdien zijn volgens oppositiewebsites 70 christenen gearresteerd, waaronder mensen die in de huiskerkbeweging als voorgangers worden gezien. Velen werden later weer vrijgelaten, maar volgens de berichten zijn er nog een twaalftal in bewaring en functionarissen hebben aangegeven dat meer invallen mogelijk zijn.
Het is nog onduidelijk welke aanklacht tegen de gedetineerde christenen wordt ingediend, maar beschuldiging van pogingen tot het bekeren van moslims kan een doodvonnis betekenen.
In de afgelopen maanden zijn leden van de Armeense gemeenschap in Iran ook gedetineerd op vage beschuldigingen van staatsondermijnende activiteiten, volgens het Iraanse Christian News Agency. Iraanse functionarissen hebben geen details gegeven over de gemelde detenties.
Afgelopen vrijdag heeft een Amerikaanse groep die zich inzet voor religieuze tolerantie haar bezorgdheid geuit over de recente arrestaties.
“Het verontrustende van deze golf detenties is het feit dat Iran de recente trend van het vervolgen van christenen voorzet, wat ze al jaren doen, en ook leidende leden van de erkende en beschermde Armeense christelijke gemeenschap,” zei Leonard Leo, voorzitter van de Amerikaanse Commissie voor Internationale Godsdienstvrijheid (Commission on International Religious Freedom, USCIRF), een onafhankelijk adviesorgaan van de overheid.
Iraanse autoriteiten pakken godsdienstige groeperingen die zij als een bedreiging van de islam beschouwen hard aan. Zo ook de Baha’is, een geloofsgemeenschap die in de 19e eeuw werd gesticht door een Perzische edelman, die door zijn volgelingen als een profeet gezien. Baha’is zijn niet erkend als officiële religieuze minderheid in de Iraanse grondwet.
Er zijn geen accurate cijfers bekend over het aantal christenen in de “huiskerken” of volgelingen buiten de gevestigde geloofsgemeenschappen. Maar de manager van het Iraanse Christian News Agency, Saman Kamvar, zei dat de autoriteiten kennelijk een soort aanval zien tegen de godsdienstige status quo en “zich onzeker voelen.”
Kamvar wijt de toename van het aantal arrestaties van christenen aan de verklaringen vorige maand van de hoogste religieuze leider van Iran, Ayatollah Ali Khamenei, die de toename van huiskerken afkeurde.
“Naar mijn mening was dat het groene licht voor de andere autoriteiten om de christenen harder aan te pakken,” zei Kamvar vanuit zijn huidige woonplaats in Canada. (AP – translated from The Washington Times – 12 jan. 2011)

Iran arresteert ouder christelijk echtpaar

Volgens berichten uit Mashhad in de provincie Khorasan is een christelijk echtpaar gearresteerd in hun huis.
Volgens onze bron gaat het om de heer Hassan Razavi Derakhshi, 65, boekhouder, en zijn vrouw Paria, 61 jaar oud, gepensioneerd lerares.
Sinds hun arrestatie op 27 december 2010 heeft de heer Razavi slechts twee korte telefoongesprekken mogen voeren om zijn familie te laten weten dat hij in goede gezondheid verkeert.
Volgens goed geïnformeerde bronnen werd dit echtpaar gearresteerd omdat hun huis werd gebruikt voor christelijke gebedsdiensten; het tot het christendom bekeerde echtpaar zou op 22 december een dienst hebben georganiseerd in hun huis om de geboorte van Christus te vieren.
Mevrouw Razavi heeft volgens de berichten een operatie ondergaan aan haar ruggengraat na een ongeluk en heeft speciale verzorging nodig, en onlangs heeft zij ook een tandvleesoperatie ondergaan die niet is afgerond.
Gezien de leeftijd van de gedetineerden, hun gezondheid en het feit dat zij in onzekerheid verkeren in de gevangenis, zijn hun verwanten uitermate bezorgd over hen. (Mohabat News – 13 jan 2011)