29 januari 2011 – Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken heeft alle ambtelijke contacten met Iran bevroren. Met deze en andere stappen drukt Nederland zijn afschuw uit over de executie van de Nederlands-Iraanse Zahra Bahrami door Iran. De Iraanse ambassadeur in Nederland krijgt nog maar beperkte toegang tot de Nederlandse autoriteiten. Iraanse Nederlanders wordt geadviseerd niet naar Iran te reizen.

Eerder op de dag was de Iraanse ambassadeur Gharib Abadi op het ministerie ontboden na berichten in de Iraanse media over de executie van Mw Bahrami. De heer Abadi bevestigde de berichten.

In een reactie op het nieuws betuigt de minister in de eerste plaats diep medeleven met de familie en nabestaanden van Mw Bahrami. “Nederland is zeer geschokt over deze executie, deze schanddaad.” aldus Rosenthal. “We hebben er alles aan gedaan om deze barbaarse daad tegen te houden. Gisteren nog vernam ik van ambassadeur Abadi dat de rechtsgang nog niet was afgesloten in de zaak van Mw Bahrami. Ik betreur het dat Iran zich niet aan zijn woord heeft gehouden en dat we dit afschuwelijke nieuws eerst uit de media moesten vernemen.”

Nederland zal zich beraden op extra maatregelen volgend op de executie, ook in EU-verband tijdens de Raad van de ministers van Buitenlandse Zaken op maandag. Dat Nederland geen consulaire toegang werd verleend tot mw Bahrami, en dat de doodstraf werd uitgesproken, is voor Nederland onacceptabel.

De minister heeft krachtig protest aangetekend tegen de executie, ook omdat niet alle aanklachten tegen Mw Bahrami gerechtelijk waren onderzocht. Een dergelijke executie voordat dat alle rechtsmiddelen zijn uitgeput acht minister Rosenthal hoogst uitzonderlijk.

Er komt een aangescherpt reisadvies: Iraanse Nederlanders wordt reizen naar Iran dringend ontraden. Bij arrestatie kan geen Nederlandse consulaire ondersteuning worden geboden. De rechtsgang in Iran is ondoorzichtig en er worden hoge straffen uitgedeeld.