Europarlementariërs roepen op tot sancties tegen Iraanse ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen, onderdrukking en beperking van burgerlijke vrijheden in Iran.

In een resolutie die op 20 januari is aangenomen heeft het Europees Parlement de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van de Iraanse advocate Nasrin Sotoudeh en van alle andere gewetensgevangenen in Iran geëist, en herhaalt zijn standpunt dat Nasrin Sotoudeh om politieke redenen veroordeeld is met als doel een van de toonaangevende mensenrechtenactivisten van Iran uit de roulatie te halen.

In de resolutie wordt er bij Iran op aangedrongen “de normen te eerbiedigen die zijn gebaseerd op de basisprincipes van de Verenigde Naties betreffende de rol van advocaten, waarin wordt gesteld dat advocaten hun functies moeten kunnen uitoefenen zonder intimidatie, hinder, pesterijen of ontoelaatbare beïnvloeding, en waarin aan advocaten vrijheid van meningsuiting wordt toegekend.”

Bovendien roept het Europarlement op tot het opnieuw in het leven roepen van een VN-mandaat voor een speciale rapporteur om schendingen van de mensenrechten in Iran te onderzoeken en degenen die de mensenrechten schenden in Iran ter verantwoording te roepen.

De Europarlementariërs eisen tevens sancties tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor het schenden van de mensenrechten in Iran. “De lijst van personen en organisaties voor wie het verboden is de Europese Unie binnen te komen en waarvan de tegoeden bevroren worden, zal worden uitgebreid met de Iraanse functionarissen die verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen, onderdrukking en beperking van de burgerlijke vrijheden in Iran.”