„Laffe daad van willekeurjustitie“

De voorzitter van het Europees Parlement, Jerzy Buzek, heeft de executie in Teheran van Zahra Bahrami sterk veroordeeld . De in Iran geboren Nederlandse werd op 29 januari terechtgesteld. Ze werd in december 2009 in Teheran gearresteerd tijdens een demonstratie tegen het regime en vervolgens op gefantaseerde beschuldigingen ter dood  veroordeeld.

De voorzitter van het Europees Parlement  zei op 30 januari onder meer: “Het ophangen van de Europese Zahra Bahrami is een laffe daad van willekeur-justitie. De Europese Unie veroordeelt de doodstraf principieel als schending van de menselijke waardigheid. … De zaak van Zahra Bahrami is bijzonder stuitend. … Ik wijs het Iraanse regime erop, dat wij hun ernstige schendingen van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden niet zullen aanvaarden.

Buzek over de executie van Zahra Bahrami in Iran

Brussel, 30-01-2011 – De voorzitter van het Europees Parlement, Jerzy Buzek, heeft de executie op zaterdagmorgen van de Europees-Iraanse Zahra Bahrami door de Iraanse autoriteiten streng veroordeeld.

Voorzitter Buzek zei: “Het ophangen van Zahra Bahrami, die Nederlandse was en dus tevens Europees burger, is een laffe daad van willekeur-justitie.
De Europese Unie veroordeelt de doodstraf principieel als schending van de menselijke waardigheid, maar het geval van Zahra Bahrami is bijzonder stuitend. Ze werd in december 2009 gearresteerd tijdens protesten tegen de presidentsverkiezingen. De daarna aangevoerde bezwaren tegen haar zijn meer dan twijfelachtig.

Het feit dat Nederlandse afgevaardigden geen toegang tot haar hadden en geen fundamentele consulaire diensten mochten verlenen tijdens haar proces is een klap in het gezicht van de diplomatieke normen en erkende gerechtelijke procedures. Dit proces was alles behalve eerlijk en evenwichtig.

Het Iraanse regime moet zich ervan bewust zijn dat we niet berusten in hun ernstige schendingen van mensenrechten en fundamentele vrijheden. De dramatische toename van het aantal doodvonnissen sinds de protesten tegen de presidentsverkiezingen baart grote zorg ”

***
Meer informatie:
Robert A. Golański
Spokesman
Mobile: +32 475 751 663

Friedrich Bokern
Press Officer
Mobile. +32 498 981 348