Een paar uur na een bijeenkomst van de families van de bij de protesten van 14 februari gearresteerde demonstranten werd een lijst van 1500 namen (van gedetineerden) voorgelezen door een gerechtsambtenaar, en werd bekendgemaakt dat alle gevangenen naar de Evin Gevangenis waren afgevoerd.

Met name gevangenen in Teheran werden naar de Revolutionaire Rechtbank in Moalem Street gebracht, waar strafrechtelijke aanklachten tegen hen werden ingediend. De families van deze gedetineerden die zich vanmorgen hadden verzameld voor de Revolutionaire Rechtbank werden belaagd en geslagen door de Speciale Veiligheidstroepen.
De bekendmaking van de namen van 1500 gevangenen volgt op de aankondiging van de commandant van de staatsveiligheidstroepen dat 150 mensen werden gearresteerd tijdens de protesten. (Comittee of Human Rights Reporters –  15 feb. 2011).