Oproep aan de Europese Unie, de Amerikaanse regering en de Verenigde Naties: stop het schenden van de mensenrechten en de onderdrukking van Iraanse ballingen in Ashraf!

Het Internationaal comité Op zoek naar Gerechtigheid (ISJ), onder leiding van de vice-voorzitter van het Europees Parlement Alejo Vidal-Quadras, heeft in een verklaring van 10 februari de Europese Unie, de Amerikaanse regering en de VN dringend opgeroepen om spoedmaatregelen te nemen om een eind te maken aan de psychologische foltering waaraan de 3400 Iraanse ballingen in Kamp Ashraf in Irak nu al een jaar lang blootgesteld worden.

Dit omvat het continu overspoelen van het kamp met het geluid uit 180 luidsprekers, een van een hele serie van repressieve maatregelen, waarmee een deel van de Irakese regering dat onder invloed van Teheran staat  probeert de bewoners uit kamp Ashraf te verdrijven. Want het regime in Teheran wenst sluiting van het kamp en gedwongen deportatie van de daar wonende tegenstanders van het regime naar Iran. Daar worden ze bedreigd met  martelingen en massa-executies.

Irene Khan, voormalig secretaris-generaal van Amnesty International, zei op 25 januari op een conferentie in Brussel: “Het kamp is omsingeld door Irakese veiligheidstroepen. … De toch al slechte medische situatie blijft verslechteren, veel chronische en levensbedreigende ziektes blijven onbehandeld. Alsof dit niet genoeg is, zijn er die luidsprekers: al ongeveer elf maanden luidruchtige spreekkoren. Hiermee worden de mensen gekweld door geluidsoverlast. Ze worden niet alleen fysiek, maar ook hoorbaar belegerd.”

Het door parlementariërs uit de hele wereld gesteunde ISJ comité beschuldigde de Iraakse regering ervan dat men met de repressieve maatregelen tegen de mensen van Ashraf de Conventie van Genève en tal van andere internationale juridische afspraken schendt.

Aan de Iraanse ballingen in Ashraf werd in 2004 de status van “internationaal beschermde personen”  volgens de Vierde Conventie van Genève toegekend. Daarom is gedwongen deportatie of verhuizing binnen Irak verboden volgen internationaal volkerenrecht. 12 februari 2011