20 maart  2011 – VN-rapport: Iran intensiveert het onderdrukken van verdedigers van mensenrechten en vrouwenrechten, journalisten en tegenstanders van de regering
Wegens ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran wil de Europese Unie meer sancties tegen functionarissen van het regime in Teheran. Volgens een EU-diplomaat is een principeovereenkomst van deze strekking al tot stand gebracht.

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken, die  op 21 maart in Brussel bij elkaar komen, willen dan formeel een besluit nemen over de overeenkomst. De namen van de Iraanse functionarissen van het regime waarop de sancties betrekking hebben moeten nog bekendgemaakt worden.

Uit een recent VN-rapport blijkt dat de situatie van de mensenrechten in Iran sinds het laatste verslag van de Algemene Vergadering van de VN in december 2010 gekenmerkt wordt door “intensivering van de repressie tegen verdedigers van mensenrechten en vrouwenrechten, journalisten en tegenstanders van de regering.”
Volgens persberichten