25 maart 2011 – Onderzoek van grimmige mensenrechtensituatie in Iran door speciale VN-onderzoeker – succes voor de jarenlange inspanningen van mensenrechtenactivisten in Iran en over de hele wereld.

De VN-Mensenrechtencommissie heeft de functie van Speciale Vertegenwoordiger voor de mensenrechtensituatie in Iran in het leven geroepen. De Raad heeft op 24 maart in Genève overeenstemming bereikt over een ontwerp-resolutie van de VS en de Europese Unie. De stemming eindigde met 22 stemmen voor en 7 stemmen tegen. 14 landen onthielden zich van stemming.  Het besluit ten tot de benoeming van een speciale VN-vertegenwoordiger, die alleen wordt  aangewezen voor landen met ernstige mensenrechtenschendingen, is een duidelijk teken dat de internationale gemeenschap zich nu serieus bezighoudt met  de situatie in Iran.

De nieuwe speciale afgezant  zal de rampzalige situatie van de mensenrechten in Iran onderzoeken en documenteren. Het Mensenrechtencomité van de VN heeft zijn bezorgdheid geuit over de voortdurende onderdrukking door het regime van tegenstanders, en het toenemende gebruik van de doodstraf in Iran. Men betreurt het gebrek aan medewerking van het regime in Teheran inzake mensenrechtenkwesties.

VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon heeft op 14 maart zijn tussentijdse verslag over de mensenrechten in Iran gepubliceerd en daarin het regime in Teheran beschuldigd  van repressieve maatregelen tegen politieke tegenstanders en het toenemende aantal executies, waarbij ook politieke gevangenen en minderjarigen zijn.
Sinds 2002 was er geen speciale vertegenwoordiger voor de mensenrechtensituatie meer in Iran. Mensenrechtenorganisaties beschouwen het in het leven roepen van deze functie als een groot succes voor hun jarenlange inspanningen voor de mensenrechten. De speciale afgevaardigde  zal binnen de VN een aanspreekpunt zijn voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen, ooggetuigen en familieleden. Hij zal ertoe bijdragen dat de rampzalige mensenrechtensituatie in Iran internationaal in de schijnwerpers komt te staan en dat de verantwoordelijken rekenschap zullen afleggen.

Het Iraanse regime, dat geen lid is van de VN-Raad voor de Mensenrechten, heeft aanzienlijke politieke druk uitgeoefend op verschillende landen om het besluit ten gunste van de benoeming van de speciale gezant te voorkomen. Het creëren van het ambt van speciale gezant voor de mensenrechtensituatie in Iran is een tegenslag voor het regime in Teheran op internationaal niveau.
Volgens persberichten