19 maart 2011 – Burgerprotesten voor democratie in Iran intensiveren! Mensenrechten verdedigen!

Meer dan 5000 deelnemers, waaronder veel Iraniërs uit heel Duitsland en andere Europese landen waaronder Nederland, kwamen op 19 maart bijeen in het Internationaal Congres Centrum ICC in Berlijn voor een Iran-conferentie, waaraan verschillende mensenrechtenorganisaties en vertegenwoordigers van de Iraanse democratische beweging meewerkten.

 

 

 

 

150 Duitse parlementsleden eisen humanitaire bescherming voor de Iraanse oppositie in Ashraf en stopzetting van alle executies in Iran
De bijeenkomst werd geleid door Otto Bernhard, voormalig lid van de Duitse Bondsdag en lid van de Konrad Adenauer Stichting. Leo Dautzenberg, lid van de Duitse Bondsdag van 1998-2011, presenteerde een verklaring waarin 150 Duitse parlementariërs humanitaire bescherming eisen voor de Iraanse oppositie in Ashraf alsmede het stopzetten van alle executies in Iran.

 

 

 

 

Meerdere prominente persoonlijkheden uit binnen- en buitenland spraken over de situatie in Iran en spoorden de internationale gemeenschap aan om de democratie- en de mensenrechtenbeweging in Iran te steunen. Zij benadrukten het belang voor het hele Midden-Oosten van een democratisch Iran, dat de mensenrechten respecteert en kernwapenvrij is. Verder wezen ze erop dat er effectieve internationale actie nodig is om de pogingen van Teheran te beletten munt te slaan uit de volksopstanden in de regio en het islamitisch fundamentalisme te verspreiden.
De Conferentie deed een oproep aan de Europese Unie om sancties op te leggen aan de vertegenwoordigers van het regime in Teheran die verantwoordelijk zijn voor het onderdrukkien van de burgerprotesten en de schendingen van de mensenrechten in Iran. Bovendien werden er economische sancties gevraagd om het financieren van de onderdrukking van het Iraanse volk door de dictatuur van Teheran te bemoeilijken.

 

 

 

Medewerking van o.m. Günter Verheugen en Gesine Schwan

Onder de sprekers van de bijeenkomst waren o.a. Günter Verheugen, commissaris en vice-voorzitter van de Europese Commissie (1999-2009), prof. dr. Gesine Schwan, voormalig kandidaat voor het ambt van Bondspresident, VS Congreslid Patrick Kennedy  (neef van John F. Kennedy ), de voormalige Algerijnse minister-president Sid Ahmed Ghozali en gouverneur Howard Dean, voorzitter van de Democratische Partij van de VS (2005-2009).

Zij vestigden de aandacht op de ernstige schendingen van de mensenrechten van de 3400 Iraanse dissidenten die in Ashraf in Irak gevestigd zijn, waar ze op initiatief van het regime in Teheran steeds meer worden blootgesteld aan gewelddadige aanvallen en represailles door Iraakse troepen.

 

Deze aanvallen hebben al doden en vele gewonden veroorzaakt. De deelnemers van de Berlijnse conferentie drongen aan op urgente maatregelen van de Verenigde Naties en de Verenigde Staten ter bescherming van de mensen in Ashraf en kondigden aan net zo lang door te gaan met de internationale mensenrechtencampagne voor Ashraf tot de tegenstanders van het Iraanse regime daar zonder marteling, onderdrukking en geweld kunnen wonen.

 

 

 

 

„Iran kan en moet een land van Mensenrechten worden!“

Maryam Rajavi, voorzitter van het Iraanse verzet, stelde in haar presentatie vast dat de handhaving van de mensenrechten in Iran alleen gegarandeerd kan worden door een eind te maken aan de dictatuur als geheel en de oprichting van een democratie. Zij deed een oproep om de met voeten getreden mensenrechten in Iran te doen herleven: “Het Iraanse volk heeft recht op een leven zonder executies, marteling en steniging. We zetten ons in voor de afschaffing van de doodstraf in een vrij Iran van morgen. Iran kan en moet een land van mensenrechten worden! ”
Onder de internationaal erkende juridische deskundigen, die voordrachten hielden op de conferentie, waren o.a. de voormalige Amerikaanse procureur-generaal Michael Mukasey en prof. dr. Christoph Degenhart van de leerstoel Staats-en Bestuursrecht aan de Universiteit van Leipzig.

 

De bijeenkomst, die meer dan drie uur duurde, werd door de televisie van de Iraanse ballingen via de satelliet rechtstreeks doorgezonden naar Iran en was een duidelijk blijk van solidariteit met het Iraanse volk, dat zich inspant voor het beëindigen van de dictatuur en voor democratie en mensenrechten in hun land.

 

 

 

 

 

Prof .Dr.Gesine Schwan

Hoogleraar politieke wetenschappen. Voorzitter van de Universiteit van Frankfurt (1999-heden) SPD-kandidaat voor het presidentschap van de Bondsrepubliek Duitsland in 2004.