5 april 2011 – De militaire bezetting van het kamp, waar de Iraanse oppositie gehuisvest is, is internationaal scherp veroordeeld. Om gewelddadige aanvallen tegen de kampbewoners te voorkomen wordt gevraagd om het terugtrekken van de troepen en beschermende maatregelen.

Op 3 april zijn Iraakse troepen met 30 pantservoertuigen Kamp Ashraf ten noorden van Bagdad binnengevallen en hebben het noordelijk deel van het kamp bezet. In het kamp wonen ongewapende burgers, te weten 3.400 Iraanse ballingen, waaronder ongeveer 1.000 vrouwen, die behoren tot de Iraanse oppositiebeweging PMOI. Het regime in Teheran heeft aan de Iraakse regering gevraagd het kamp te ontbinden en de daar wonende tegenstanders van het regime gedwongen naar Iran te deporteren,  waar ze bedreigd worden met martelingen en massa-executies.

Volgens de Vierde Conventie van Genève werd in 2004 de status van “internationaal beschermde personen” toegekend aan de Iraanse ballingen in Ashraf. Daarom is gedwongen deportatie of verplaatsing binnen Irak volkenrechtelijk verboden.

Op initiatief van het regime in Teheran zijn de bewoners van Ashraf sinds begin 2009 steeds gewelddadiger aan aanvallen en represailles door de Iraakse troepen blootgesteld. Deze aanvallen hebben al geleid tot doden en talloze gewonden. De bezetting met gepantserde voertuigen van een deel van het kamp doet vrezen dat het opnieuw tot bloedige aanslagen tegen de kampbewoners zou kunnen komen.

De bezetting van het kamp door Iraakse troepen is internationaal, ook door Iraakse parlementariërs, veroordeeld als een schending van het internationaal recht, waarbij de onmiddellijke terugtrekking van de troepen uit Ashraf werd geëist.

Zo verklaarde de internationale commissie  “Op zoek naar Gerechtigheid (In Search of Justice – ISJ), dat ondersteund wordt door 4000 parlementariërs over de hele wereld en voorgezeten wordt door de vicevoorzitter van het Europees Parlement, Alejo Vidal-Quadras:
 

 

“Het Europees Parlement heeft verschillende resoluties aangenomen waarin de verplichting van de Iraakse regering benadrukt te wordt om te voldoen aan de 4e Conventie van Genève en de onmenselijke represailles tegen de bevolking van Ashraf te beëindigen. De internationale commissie  “Op zoek naar Gerechtigheid (ISJ) doet een beroep op de secretaris-generaal van de VN, op zijn speciale vertegenwoordiger in Irak, op de Amerikaanse legermacht, op de ambassadeur van de Verenigde Staten in Irak en op het hoofd buitenlands beleid van de EU om onmiddellijk in te grijpen zodat de Iraakse troepen het kamp verlaten en niet toe te staan dat de situatie in Ashraf een humanitaire ramp wordt.”