8 april 2011 – in de nacht van 7 op 8 april werd Kamp Ashraf in Irak, waar tegenstanders van het Iraanse regime wonen, op initiatief van Teheran aangevallen door Iraakse strijdkrachten. Daarbij vielen tot dusver 20 doden en honderden gewonden.

In het kamp wonen ongewapende burgers, te weten 3.400 Iraanse ballingen, waaronder ongeveer 1.000 vrouwen, die behoren tot de Iraanse oppositiebeweging PMOI. De aanval werd in opdracht van het regime in Teheran uitgevoerd door Iraakse troepen. Het regime in Teheran heeft aan de Iraakse regering gevraagd het kamp te ontbinden en de daar wonende tegenstanders van het regime gedwongen naar Iran te deporteren,  waar ze bedreigd worden met martelingen en massa-executies.

Volgens de Vierde Conventie van Genève werd in 2004 de status van “internationaal beschermde personen” toegekend aan de Iraanse ballingen in Ashraf. Daarom is gedwongen deportatie of verplaatsing binnen Irak volkenrechtelijk verboden.

Doden bij militaire aanval op Ashraf

De bezetting van 3 april van een deel van het kamp door pantservoertuigen deed al vrezen dat het opnieuw tot bloedige aanslagen tegen de kampbewoners zou komen.
Wij dringen er bij de internationale gemeenschap dringend op aan om onmiddellijk in te grijpen om de massamoord in Ashraf te stoppen!