13 april 2011 – De EU heeft sancties getroffen tegen 32 functionarissen van het Iraanse regime die verantwoordelijk zijn voor ernstige schendingen van de mensenrechten.

De Europese Unie heeft op 12 april sancties getroffen tegen 32 functionarissen van het Iraanse regime, die verantwoordelijk worden gehouden voor schendingen van de mensenrechten. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben besloten om de Europese rekeningen van de verantwoordelijke personen te blokkeren en hen een inreisverbod op te leggen. Het betreft hier leden van de Revolutionaire Garde, de politie en de rechterlijke macht.

 

De EU-landen beschouwen deze vertegenwoordigers van het regime volgens de Britse minister van Buitenlandse Zaken William Hague als “rechtstreeks verantwoordelijk voor de abominabele mensenrechtensituatie in Iran”. Oppositieleiders worden gevangen gezet, meer journalisten dan in enig ander land worden vastgenomen, en de doodstraf wordt op grote schaal toegepast bij vage aanklachten. Met ’t oog op de ingrijpende veranderingen in de Arabische wereld dacht men in Teheran blijkbaar dat men de mensenrechtensituatie onopgemerkt kon laten verslechteren, aldus Hague. De EU zal dit niet toelaten.
Volgens persberichten