Maandag 11 April 2011  07:45 – De VN Secretaris-Generaal speciale afgezant voor Irak, Ad Melkert, heeft Bagdad opgeroepen, op vrijdag, bij een debat van de VN veiligheidsraad, om toe te staan dat internationale waarnemers toezien op de situatie in Camp Ashraf, in navolging op een aanval met dodelijke gevolgen door Iraakse troepen op de inwoners van het kamp.
 

Onderstaand een transcriptie van Melkerts commentaren.

“Ik wil u danken voor deze mogelijkheid om de raad in te lichten over de implementatie van UNAMI’s mandaat, en de toestand in Irak”
“Mijnheer de voorzitter, de oproep tot verandering in Irak weerspiegelen ook de wens van de mensen om sterker en systematischer toe te zien op de fundamentele mensenrechten. Terwijl de regering van Irak expliciet leek vast te houden aan het recht om te demonstreren, vonden er diverse gewelddadige incidenten plaats in het land, met doden en gewonden tot gevolg. In een aantal gevallen was het verboden om mee te doen aan demonstraties, en was het de media verboden om hierover te berichten. Ik hoop dat de relevante authoriteiten deze incidenten nader willen beschouwen en stappen willen nemen om deze elementaire rechten te beschermen. Voor zijn deel werkt UNAMI nauw samen met de raad van afgevaardigden, en de regering om een onafhankelijke commissie voor de mensenrechten op te richten. Omdat de wet reeds van kracht is, is ons verzocht om te assisteren met de werving van leden voor deze commissie, en te adviseren op werkwijzes.   Op het moment dat wij spreken, meneer de voorzitter, is UNAMI bezorgd over meldingen van recente gewelddadige incidenten in Camp Ashraf, met doden en gewonden tot gevolg.

“Ik herhaal dat er inspanningen vereist zijn om het geweld te stoppen, en zich te richten op het vreedzaam oplossen van alle kwesties, en ik roep de regering van Irak op  om een UNAMI missie toe te staan om toe te zien op de situatie ter plaatse