16 mei 2011 – Het op 13 mei gepubliceerde jaarverslag (voor 2010) van Amnesty International hekelt de ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran, waaronder het toenemende aantal executies en de stelselmatige martelingen in de gevangenissen.

Het rapport stelt: “De autoriteiten hebben in 2010 de drastische beperkingen van de vrijheid van meningsuiting, vereniging en vergadering in stand gehouden. Iraanse en internationale media werden onderworpen aan een grote mate van controle, met als doel het contact met de buitenwereld voor de Iraanse staatsburgers te bemoeilijken. Personen of groepen die de indruk wekten dat ze samenwerken met mensenrechtenorganisaties of Perzischtalige media in het buitenland werden bedreigd met arrestatie, marteling en gevangenisstraf.”

“Critici van de regering, feministen, mensen die strijden voor de rechten van minderheden en andere mensenrechtenactivisten, advocaten, journalisten en studenten werden in de nasleep van massa-arrestaties of anderszins gearresteerd en met honderden tegelijk vastgezet. Foltering en andere vormen van mishandeling van gevangenen waren schering en inslag en bleven onbestraft.

De autoriteiten hebben de executie van 252 mensen erkend, er zijn geloofwaardige berichten over meer dan 300 andere executies. Het werkelijke aantal zou zelfs nog groter kunnen zijn. ”

Jaarverslag (voor 2010) van Amnesty International