13 mei 2011 – “Wat er op 8 april in Kamp Ashraf in Irak is gebeurd, is betreurenswaardig en wordt door mij ten sterkste veroordeeld.”

Catherine Ashton, Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Buitenlands- en Veiligheidsbeleid, zei op 11 mei in een toespraak tot het Europees Parlement in Straatsburg over het bloedbad in Ashraf in Irak, waarbij op 8 april 35 doden en meer dan 300 gewonden vielen onder leden van de Iraanse oppositie die daar wonen:
“Wat op 8 april in kamp Ashraf in Irak is gebeurd, is betreurenswaardig en wordt door mij ten sterkste veroordeeld. Ik sta erop dat de EU een krachtige en gezamenlijke reactie hierop naar buiten brengt.”

De EU-gevolmachtigde voor buitenlands beleid  zei dat ze over deze kwestie naar de Iraakse minister van Buitenlandse Zaken geschreven had en de vorige dag opnieuw met hem daarover gesproken had. Volgens Ashton zou Irak de mensenrechten van de bewoners van Ashraf moeten beschermen. Ze eiste opnieuw een grondig en onafhankelijk onderzoek naar dit voorval.

Momenteel wordt er onder auspiciën van de VN gewerkt aan verschillende opties voor een lange termijn oplossing voor de crisis in Ashraf, verklaarde Ashton. Een simpele oplossing is er niet. Ze dankte het Europees Parlement voor de voorstellen in dit verband, welke Ashton zou doorspelen naar de Raad van Europa en waarvan ze de details wil bespreken met de vluchtelingenorganisatie van de VN. De Hoge Vertegenwoordiger benadrukte opnieuw de absolute veroordeling door de EU van het incident in Ashraf op 8 april.