1 juni 2011 – De verstoring door veiligheidsagenten en agenten in burger van de begrafenis van de vooraanstaande Iraanse politieke activist Ezatollah Sahabi, waaronder het slaan van rouwende mensen, heeft tot de dood van Sahabi’s dochter Haleh geleid. Ze overleed vandaag bij de begrafenis aan een hartaanval.

‘Het schandelijke optreden van overheidsfunctionarissen bij dit incident geeft blijk van een diepe minachting voor de tradities van het Iraanse volk en heeft geresulteerd in een tragedie.’

De SMV heeft de Iraanse rechterlijke macht verzocht het incident tijdens de begrafenis van Ezatollah te onderzoeken en de hoogste politieke en religieuze autoriteiten van Iran gevraagd veiligheidstroepen te verbieden in de toekomst begrafenisplechtigheden te verstoren door middel van fysieke of psychische agressie.

Een journalist die aanwezig was bij de begrafenis van Ezatollah Sahabi, een vooraanstaande politieke activist en dissident, vertelde de Campaign dat er bij de plechtigheid tal van agenten in burger en veiligheidsagenten aanwezig waren die een aantal rouwende mensen sloegen.

Haleh Sahabi had een foto van haar vader in haar handen toen ze werd belaagd door een groep agenten in burger die probeerden de foto van haar af te nemen. Ze liep toen naar de lijkkist van haar vader, maar werd geslagen en weggetrokken van de kist, die werd meegenomen door ordetroepen.

Op dat moment kreeg Haleh Sahabi een hartaanval. Ze overleed toen ze werd overgebracht naar de Lavasan-kliniek in Teheran.

De 56-jarige Haleh Sahabi was een mensenrechtenactiviste. De SMV betreurt de tragische en nodeloze dood van Haleh Sahabi ten diepste en veroordeelt het gewelddadige optreden van agenten in burger dat onmiskenbaar heeft geleid tot haar vroegtijdige overlijden.

‘De groteske verstoring van de begrafenis van Eztollah Sahabi is tekenend voor de zware onderdrukking van politieke en maatschappelijke activisten in Iran, die zelfs tijdens begrafenissen van dierbaren stelselmatig worden gemolesteerd door onbekende, straffeloos opererende individuen,’ zei Ghaemi.

Haleh Sahabi was op 6 augustus 2009 gearresteerd bij het Iraanse Parlement tijdens de inauguratie van Mahmoud Ahmadinejad. Ze werd door Afdeling 26 van het Revolutionaire Hof in Teheran veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar en een geldboete.