Voorstel van de voorzitter van de delegatie van het Europees Parlement voor de betrekkingen met Irak

Mei 2011 – Struan Stevenson, lid van het Europees Parlement en voorzitter van de delegatie van het Europees Parlement voor betrekkingen met Irak, heeft na zijn reis naar Irak in april 2011 een voorstel gedaan voor een oplossing van de kwestie inzake de bescherming van de mensen van Ashraf. Hij heeft dit op 11 mei 2011 voorgelegd aan het Europese Parlement in Straatsburg. Parlementariërs van verschillende landen, waaronder Irak, hebben al hun steun voor dit voorstel uitgesproken.

10 mei 2011 – persconferentie Europarlement over de situatie in Ashraf met Struan Stevenson, voorzitter van de delegatie van het Europees Parlement voor betrekkingen met Irak (midden)

Samenvatting voorgestelde oplossing:

Het voorstel is gebaseerd op vier resoluties van het Europees Parlement (van 25 november 2010, 24 april 2009, 4 september 2008 paragraaf K en 9 – en 12 juli 2007 paragraaf 7), waarin de rechten van de inwoners van Ashraf erkend worden volgens internationale overeenkomsten, waaronder de Vierde Conventie van Genève.
Voorwaarden:
Voor de start van de onderhandelingen over een lange termijn oplossing moet aan het volgende voldaan worden:

  1. Terugtrekking van de Iraakse troepen uit Ashraf en omgeving;
  2. Opheffing van de blokkade van Ashraf (inclusief het verbod voor journalisten, parlementsleden, advocaten en familieleden van bewoners);
  3. Onmiddellijke vrije toegang voor de bewoners, met name voor de gewonden, tot medische zorg in openbare ziekenhuizen en particuliere klinieken;
  4. Een onderzoek naar het incident van 8 april 2011, waarbij 35 bewoners gedood werden en honderden gewonden vielen – het onderzoek moet worden uitgevoerd door onafhankelijke juristen;
  5. Teruggave van alle bezittingen van de bewoners van Ashraf die op 8 april in beslag zijn genomen.

Voorstel oplossing:

  • De delegatie, die de rechten van de inwoners van Ashraf in overeenstemming met internationale wetten en verdragen erkent, suggereert als lange termijn oplossing voor de crisis het naturaliseren van de inwoners tot de nationaliteit van andere landen, zoals de Verenigde Staten, Canada, de lidstaten van de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen en Australië. Deze oplossing moet zonder uitzondering voor alle mensen gelden.
  • In de overgangsperiode tussen het afsluiten van de onderhandelingen en de uitvoering van het plan waarborgen de Verenigde Naties en de Verenigde Staten de bescherming van Ashraf.
  • De Iraakse autoriteiten verbinden zich ertoe om de rechten van de inwoners van Ashraf uit hoofde van het internationaal humanitair recht te respecteren.
  • De delegatie vraagt o.a. aan de Verenigde Staten, de Europese Unie en de Verenigde Naties om deze voorgestelde oplossing en de uitvoering ervan te ondersteunen.