Mohammad en Abdullah Fathi, twee broers, 27 en 28 jaar oud, beschuldigd van “Moharebeh” (vijandschap tegen God), werden in Isfahan opgehangen.

Woensdag, 18 mei 2011  – Op dinsdag 17 mei hing het brute Iraanse regime twee politieke gevangenen, Mohammad en Abdullah Fathi, 27 en 28 jaar oud, op in de Dastgerd gevangenis van Isfahan. De handlangers van de rechterlijke macht beschuldigden deze twee politieke gevangenen van “Moharebeh”, vijandschap tegen God door het vormen van een groep die gewapende roof tegen de Islamitische Republiek pleegde.

De vader en oom van deze twee broers die werden opgehangen, waren politieke gevangen in de jaren 80. De twee broers werden in maart 2010 gearresteerd en werden in het afgelopen jaar hevig gemarteld. Hun vader zei: “Mijn zonen ondergingen hetzelfde lot als zij die terechtgesteld werden omdat ze hun familieleden in Kamp Ashraf in Irak bezochten”. Hun moeder benadrukte: “De tekenen van marteling waren nog zichtbaar op hun lichaam. Bij hun arrestatie werden zij bedreigd met verkrachting en lichamelijk misbruik. Mijn schoondochter had een klacht ingediend tegen het kantoor van de militaire aanklager van Isfahan, maar in plaats van haar klacht in behandeling te nemen, werd ze naar de verhoorkamer gebracht en bedreigd.”

De bevolking en de jeugd van de stad Isfahan die de avond ervoor van de mogelijkheid van deze terechtstellingen vernomen hadden, verzamelden zich bij zonsopkomst voor de gevangenis om te proberen het ophangen van de twee jongemannen te voorkomen. Om de menigte te verspreiden, logen de handlangers van het regime tegen hen en zeiden dat de ophangingen niet zouden worden uitgevoerd.

Door de gebroeders Fathi op te hangen liep het totaal aantal terechtstellingen in de afgelopen 9 dagen op tot minstens 32.
Het uiteenvallende regime van de moellahs probeert tevergeefs door het opvoeren van de onderdrukking en terechtstellingen de publieke wrevel het hoofd te bieden en de verheviging van de volksopstanden en explosie van woede van de jeugd die zich tegen het regime in z’n geheel richten, te voorkomen.

Het Iraanse verzet roept de internationale gemeenschap op haar stilzwijgen tegenover de mensenrechtenschendingen in Iran te laten varen en als antwoord op deze barbaarse wreedheid uitgebreide sancties tegen het regime van de moellahs in te stellen.