Parijs-Villepinte: massale betoging voor democratie en mensenrechten in Iran
 
Internationale campagne voor de bescherming van Ashraf
 
Tienduizenden mensen, waaronder veel verbannen Iraniërs, maar ook burgers uit verschillende landen van Europa, Amerika en het Midden-Oosten, kwamen op 18 juni 2011 samen in Parijs-Villepinte voor een solidariteitsbijeenkomst voor Ashraf. Verschillende mensenrechtenorganisaties en vertegenwoordigers van de Iraanse democratische beweging hadden hiertoe opgeroepen.  Het was de grootste demonstratie voor de mensenrechten in Iran en voor de bescherming van Ashraf. Alleen al uit Duitsland kwamen 30 000 deelnemers.

 

De deelnemers aan de manifestatie deden een oproep voor  internationale bescherming van Kamp Ashraf in Irak, waar 3400 leden van de Iraanse de oppositie nog steeds gevaar lopen om slachtoffer te worden van het militaire geweld van het Irakese leger. Achtergrond van de massale bijeenkomst was het bloedbad dat op 8 april 2011 op verzoek van Teheran in Kamp Ashraf  werd aangericht door Irakese troepen. De militaire aanval eiste 36 dodelijke slachtoffers – waaronder acht vrouwen –  onder de burgers die er wonen. Meer dan 300 mensen raakten gewond bij het bloedbad.

 


 
De deelnemers aan de manifestatie in Parijs – waaronder veel familieleden van Iraanse ballingen uit Ashraf en nabestaanden van de slachtoffers van het bloedbad van 8 april – deden een oproep aan de Verenigde Naties, de Verenigde Staten en de Europese Unie om de 3400 Iraanse oppositieleden te beschermen tegen verdere aanvallen van Irakese troepen . Zij riepen tevens op tot effectieve internationale actie tegen schendingen van de mensenrechten, met name tegen de doodvonnissen en executies in Iran, en eisten internationale strafrechtelijke vervolging en berechting van de functionarissen van het regime in Teheran wegens het schenden van de  mensenrechten.

Behalve de presidente van het Iraanse verzet, Maryam Rajavi, deden honderden parlementariërs, vooraanstaande politici en mensenrechtenactivisten uit verschillende landen mee aan de manifestatie. Ze riepen de internationale gemeenschap op om de democratie- en mensenrechtenbewegingen in Iran te steunen. In talloze toespraken werd de situatie in Ashraf aangehaald en de verplichting van de internationale gemeenschap tot hulp aan de vluchtelingen die daar met geweld bedreigd worden. Zij wezen erop dat de mensen die in Ashraf wonen al jaren werkzaam zijn voor de democratie en de mensenrechten in Iran, waar zij al geleden hebben onder vervolging, marteling en gevangenschap. Nu lopen ze alweer groot gevaar, omdat het regime in Teheran hun deportatie naar Iran eist, waar ze bedreigd worden met massa-executies.
 

Onder de sympathisanten was ook prof. dr. Rita Suessmuth, al jaren voorzitter is van de Deutsche Bundestag, die onder meer verklaarde: "Het Iraanse volk lijdt. We zijn schuldig als we hen niet steunen in deze strijd voor de vrijheid. In Iran gaat het niet alleen om een nucleair programma, maar ook om ernstige schendingen van de mensenrechten“ , aldus Rita Suessmuth.
 

 

Delegaties van parlementariërs presenteerden een oproep tot de bescherming van Ashraf, welke al ondersteund wordt door 4000 parlementariërs uit 40 landen. Zij kondigden aan zich verder in te zetten bij hun respectieve nationale parlementen om tot maatregelen te komen die kunnen helpen om de inwoners van Ashraf te beschermen. De parlementariërs ondersteunden in deze oproep het plan om Ashraf te beschermen, dat is opgesteld door de delegatie van het Europarlement voor de betrekkingen met Irak, en deden een oproep aan de Verenigde Naties, de VS en de EU om samen te werken bij de uitvoering van dit plan. Ze veroordeelden elke poging tot gedwongen hervestiging van de inwoners van Kamp Ashraf binnen Irak als een schending van het internationaal humanitair recht.
 

 

Onder de eregasten van de manifestatie waren familieleden van politieke gevangenen en van slachtoffers van executies in Iran. Onder hen was Mahin Saremi, de vrouw van de beroemde politieke gevangene Ali Saremi, die eind december 2010 in Teheran werd geëxecuteerd nadat hij in totaal 24 jaar in de gevangenis had gezeten vanwege zijn inzet voor de democratie. Mahin Saremi, wier zoon in Ashraf woont, zat zelf ook meerdere malen in politieke gevangenschap en werd onlangs weer veroordeeld tot tien jaar . Het lukte haar echter om Iran net voor haar arrestatie te verlaten. Mahin Saremi riep de internationale gemeenschap namens de politieke gevangenen en hun familie in Iran op tot onmiddellijke actie om ervoor te zorgen dat niet nog meer gevangenen worden geëxecuteerd,  doodgemarteld of in gevangenschap sterven door gebrek aan medische zorg.
 

 

Diverse deelnemende politici en juristen uit de VS, waaronder Rudolph Giuliani, die na de aanslagen van 11 september als burgemeester van New York wereldwijd bekend werd.
 

Ook verscheidene burgemeesters van Franse steden en gemeentes, die in Parijs deelnamen aan de manifestatie,  ondersteunden de campagne voor Ashraf als afgevaardigde van de 5000 Franse burgemeesters die een hulpoproep hebben gedaan voor de bescherming van Ashraf.
Aude de Thuin, oprichtster van het Women’s Forum, dat internationaal campagne voert voor de positie van vrouwen in economie en samenleving, riep speciaal op tot solidariteit met de 1000 vrouwen in Ashraf. Zij kondigde in haar toespraak aan een petitie te lanceren om daarmee wereldwijd, vooral bij vrouwenorganisaties, steun te krijgen voor de bescherming van Ashraf.

 

Het symposium werd rechtstreeks uitgezonden door de televisiezender van de Iraanse ballingen, die ontvangen kan worden in Iran, Irak en Europa en wereldwijd via internet, en was een sterk signaal van solidariteit met de mensen in Ashraf en Iran, die zich inspannen om een eind te maken aan de dictatuur en voor democratie en mensenrechten in hun land.

 

De bijeenkomst vond uitgebreid weerklank in de internationale pers, waaronder een groot aantal Arabische en Irakese media, en leverde daardoor een bijdrage aan de wereldwijde aandacht voor een dreigende humanitaire ramp in Ashraf en het verkrijgen van steun voor de Mensenrechtencampagne voor Ashraf.
 

 

Eisen van de solidariteitsmanifestatie:

 • onmiddellijke bescherming van Ashraf door de Verenigde Naties, de Verenigde Staten en de Europese Unie
 • onmiddellijke opheffing van de blokkade van Ashraf, terugtrekking van de militaire troepen
 • onmiddellijk waarborgen van vrij toegankelijke medische zorg voor de mensen in Ashraf
 • stationering van een waarnemingspost in Ashraf van de VN-missie voor bijstandverlening in Irak (UNAMI), beschermd door de VS en de EU
 • internationaal en onafhankelijk onderzoek naar het bloedbad dat op 8 april 2011 werd aangericht onder de weerloze Iraanse ballingen in Ashraf
 • ondersteuning voor de oplossing voor de bescherming van Ashraf die is voorgesteld door het Europees Parlement
 • veroordeling van schendingen van de mensenrechten, doodstraffen en executies in Iran door de VN-Veiligheidsraad en internationale strafrechtelijke vervolging van de verantwoordelijke functionarissen van het regime in Teheransteun voor het verzet van het Iraanse volk tegen de dictatuur en voor vrijheid, democratie en mensenrechten

   

  Bij de deelnemers waren o.a. :
  • Maryam Rajavi, gekozen presidente van het Iraanse verzet
  • Prof. Dr. Rita Süssmuth, presidente van de Deutsche Bundestag buiten dienst
  • Alejo Vidal Quadras, vicepresident van het Europarlement
  • John Bruton, voormalig minister-president van Ierland en EU-ambassadeur in de VS tot 2009
  • Sid Ahmed Ghozali, voormalig minister-president van Algerije
  • Rudolph Giuliani, burgemeester van New York tijdens de aanslagen van 11 september
  • Michael Mukasey, voormalig minister van justitie van de VS
  • Andrew Card, stafchef van het Witte Huis (2001-2006)
  • Tom Ridge, minister van Binnenlandse Veiligheid  van de VS (2003-2005)
  • Patrick Kennedy, neef van John F. Kennedy, voormalig congreslid van de VS
  • Lord Corbett of Castle Vale, voorzitter van de Labour partij fractie in het Britse Hogerhuis
  • Aude de Thuin, oprichtster van het Women’s Forum
  • Henri Leclerc, gerespecteerd mensenrechtenadvocaat en ere-voorzitter van de Franse Liga voor de Mensenrechten mehr zur Lage in Ashraf