Gevolmachtigde voor mensenrechten van Bondsregering pleit voor opschorting van de doodstraf in Iran

4 juli 2011 – In de eerste helft van dit jaar werden in Iran al minstens 200 personen geëxecuteerd. Daarmee is het totale aantal executies van vorig jaar al overschreden, aldus de gevolmachtigde voor de mensenrechten van de Bondsrepubliek, Markus Loening, in een verklaring van 1 juli. In de verklaring staat onder meer:
“Het executeren van meer dan 200 personen in Iran sinds het begin van het jaar is schokkend. Iran is daardoor het land dat qua bevolking de meeste doodvonnissen uitvoert. Executies vinden in het openbaar plaats. Pijnlijke verwurging door ophanging is daarbij gebruikelijk.

Net als voorheen worden ook mensen geëxecuteerd die ten tijde van het begane delict minderjarig waren. Sinds het neerslaan van de protestbeweging in 2009 wordt bovendien ook voor dissidenten de doodstraf beoogd, opgelegd en uitgevoerd. Gerechtelijke procedures voldoen niet aan grondwettelijke criteria.

Met deze praktijken plaatst Iran zich buitenspel en schendt de internationale rechten. Iran wordt opgeroepen de minimale normen van het internationaal recht te respecteren.
Ik dring er bij de autoriteiten in Iran op aan om een moratorium in te stellen, en op die manier de wereldwijde trend van afschaffing van de doodstraf te volgen. “