In de Vakil Abad gevangenis in Mashhad zijn in twee dagen dertig gevangenen opgehangen, die waren beschuldigd van drugsgerelateerde misdaden: 12 personen op woensdag 29 juni en 18 personen op zaterdag 3 juli. Net als bij andere terechtstellingen die in voorafgaande maanden in deze gevangenis zijn voltrokken, hebben officiële gerechtelijke bronnen dit niet van tevoren bekendgemaakt. De gevangenen werden d.m.v. massa-executies opgehangen.

Op 3 juli werd in deze gevangenis bij zonsopgang de doodstraf voltrokken bij een gevangene die was beschuldigd van moord, in aanwezigheid van zijn familie en die van het slachtoffer. Deze executie werd gemeld door de lokale media en gerechtelijke functionarissen. Terwijl de geheime executie van 18 gevangenen, die in de avond van dezelfde dag plaatsvond, niet bekend werd gemaakt. Hiervoor al had de Campaign gemeld dat op 15 juni 2011 in de Vakil Abad gevangenis 26 andere gevangenen in het geheim waren geëxecuteerd.

Volgens zeggen gaf de procureur-generaal hiervoor opdracht aan de rechtelijke macht van Mashhad. De massa-executies werden uitgevoerd in aanwezigheid van de openbare aanklager van Mashhad en zijn plaatsvervanger, het hoofd van de Vakil Abad gevangenis en zijn vertegenwoordiger, het hoofd Bewaking van de gevangenis, de gevangenisrechter, de commandant van de plaatselijke staatsveiligheidsdienst, de commandant van het politiebureau van West-Mashhad en een vertegenwoordiger van de lijkschouwer in Mashhad. De executies vonden ‘s avonds voor zonsondergang plaats. (International Campaign for Human Rights in Iran – 15 juli 2011)