20 juli 2011 – Dringende oproep aan de Verenigde Naties om actie te ondernemen: Gedwongen verhuizing is illegaal

Het Internationale Verbond voor Mensenrechten (International Federation for Human Rights – Fédération Internationale des ligues des Droits de l’Homme FIDH), dat bestaat uit 164 mensenrechtenorganisaties uit vijf continenten, heeft een beroep gedaan op de Verenigde Naties om dringend maatregelen te nemen teneinde een verdere humanitaire catastrofe in Kamp Ashraf in Irak te voorkomen, waar in april een bloedbad werd aangericht door Irakese troepen, waarbij 36 Iraanse dissidenten werden gedood.

In een brief aan VN-secretaris-generaal Ban Ki Moon van 15 juli waarschuwde de mensenrechtenalliantie, die in Parijs gevestigd is, dat de dreiging van de Irakese regering om Kamp Ashraf voor het einde van het jaar te sluiten en de bewoners naar andere locaties in Irak te verplaatsen, kan leiden tot meer bloedvergieten. De gedwongen verhuizing is volgens de FIDH illegaal.

De FIDH drong aan op de uitvoering van het plan, dat door het Europees Parlement werd opgesteld, voor de bescherming van de Iraanse ballingen van Ashraf en heeft de Verenigde Naties verzocht om dringend maatregelen te nemen voor het oprichten van een waarnemingsmissie van de VN in Ashraf.

Link naar FIDH site