22 juli 2011 –  Ban Ki-moon heeft een oproep gedaan aan alle VN-lidstaten om bij te dragen aan de tenuitvoerlegging van een oplossing die is gebaseerd op mensenrechten en humanitaire beginselen.

In zijn kwartaalbericht over de voortgang van het werk van de VN-missie voor bijstandsverlening in Irak, dat op 19 juli 2011 in de VN-veiligheidsraad is behandeld, heeft VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon (foto) de internationale gemeenschap opgeroepen om hun inspanningen te intensiveren voor het vinden van een oplossing voor de Iraanse oppositieleden die in Ashraf wonen, welke in overeenstemming is met de mensenrechten en humanitaire principes.

Hij betreurde het verlies van levens in Ashraf en drong er bij de Irakese regering met klem op aan om af te zien van het gebruik van geweld en om de levering van levensbehoeften, zowel diensten als goederen, aan de bevolking van Kamp Ashraf te waarborgen. Ban Ki-moon wees de Irakese regering erop dat het onderzoek naar de aanslag in april op de mensen in Kamp Ashraf nog steeds loopt, en pleitte voor een vreedzame oplossing die voor alle partijen acceptabel is.

De secretaris-generaal deed een beroep op alle VN-lidstaten om bij te dragen aan het vinden en uitvoeren van een overeenkomst, die ook voor de bewoners van Ashraf aanvaardbaar is.

Achtergrond:

Op 8 april 2011 veroorzaakten Irakese troepen op verzoek van Teheran een bloedbad in Kamp Ashraf ten noorden van Bagdad. De vooraf geplande militaire aanval kostte 36 levens en meer dan 300 gewonden onder de Iraanse oppositieleden die daar wonen. Het bloedbad werd wereldwijd – o.a. door de Europese Unie en de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN – veroordeeld.

Zoals eerder ook al het geval was is het kamp, waar uitsluitend burgers wonen, door Irakese troepen van de buitenwereld afgesloten en gedeeltelijk bezet. De Iraanse ballingen leven in Ashraf onder de constante dreiging onder dwang uit het kamp te worden verdreven en naar Iran gedeporteerd te worden.

Kamp Ashraf in Irak is al 25 jaar een toevluchtsoord voor Iraanse dissidenten, die in Iran martelingen en massa-executies riskeren. Er wonen ongeveer 3400 mensen, onder wie 1000 vrouwen. Het regime in Teheran wil het kamp vernietigen en de daar levende tegenstanders van het regime naar Iran deporteren.

 

De 29-jarige Saba Haftbaradaran, die gewond was geraakt bij het bloedbad van Ashraf, een paar uur voor haar dood in april 2011. Ze is een van de acht vrouwen die bij het bloedbad om het leven kwamen.