20 september 2011 – Mensenrechtenactivisten  roepen de VN op het kamp Ashraf door de stationering van een permanente VN-waarnemersmissie onder haar bescherming te plaatsen.

Op 13 september heeft het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN (UNHCR) officieel de verantwoordelijkheid voor de regeling van de juridische status van de Iraniërs in ballingschap in het kamp Ashraf in Irak op zich genomen. Het Commissariaat voor de Vluchtelingen heeft effectieve maatregelen aangekondigd die er moeten voor zorgen dat de status van de bewoners van Ashraf als politieke vluchtelingen definitief erkend wordt en internationale beschermende maatregelen mogelijk worden.

De UNHCR heeft erop gewezen dat de Iraniërs in Ashraf tijdens deze procedure tot erkenning volgens het volkenrecht recht op bescherming hebben. „Het internationale recht schrijft voor“, aldus de UNHCR, dat de veiligheid en het welbevinden van de asielzoekers in Ashraf beschermd worden. „Daartoe hoort de bescherming tegen uitwijzing of deportatie naar landen of gebieden waar hun leven of vrijheid bedreigd zijn.“ De UNHCR heeft zich verplicht om zich samen met de VN-Hulpmissie voor Irak (UNAMI) en andere betrokkenen  voor een oplossing voor de mensen in Ashraf in te zetten.

Na de officiële erkenning van de bewoners van Ashraf als asielzoekers door het vluchtelingencommissariaat van de VN is de Iraakse regering nu volkenrechtelijk verplicht elke maatregel tot sluiting van het kamp of tot gedwongen deportatie van de bewoners achterwege te laten, dit in afwachting van de definitieve  regeling van de juridische status van het verblijf van de Iraniërs in Ashraf .

Mensenrechtenactivisten die meewerken aan de internationale campagne ter bescherming van Ashraf, hebben de VN opgeroepen het kamp Ashraf door de stationering van een permanente VN-waarnemersmissie onder haar bescherming te plaatsen, om de mensenrechten en de veiligheid van de bewoners aldaar te garanderen. Zij roepen de internationale gemeenschap op er zorg voor te dragen dat de Iraakse regering zich aan het volkenrecht houdt en elke maatregel tot sluiting van het kamp of tot gedwongen deportatie van de bewoners achterwege laat. De campagne eist dat de militaire troepen zich uit Ashraf terugtrekken, het geweld en de represailles tegen de mensen aldaar gestopt worden en de blokkade van het kamp opgeheven wordt.