15 augustus 2011- Conferentie in VN-hoofdkwartier in Genève eist permanente waarnemersmissie  van de VN om militaire aanvallen op Iraanse dissidenten in Kamp Ashraf te voorkomen.

Tijdens een vergadering in het VN-hoofdkwartier in Genève, die werd  voorgezeten door Eric Sottas, secretaris-generaal van de in Genève gevestigde Wereldorganisatie tegen foltering (OMCT), werd op 11 augustus gevraagd om dringend en doeltreffend optreden van de Verenigde Naties teneinde de 3400 Iraanse oppositieleden in Kamp Ashraf in Irak te beschermen. Deze lopen acuut in gevaar om slachtoffer te worden van militair geweld en deportatie.

Gerenommeerde experts in mensenrechten en internationaal recht uit verschillende landen hebben gewaarschuwd dat door de passiviteit van de internationale gemeenschap Ashraf opnieuw met een bloedbad zal worden geconfronteerd, aangezien de Teheran-getrouwe Irakese regering de vernietiging van het kamp voor eind 2011 heeft aangekondigd.

Er werd opgemerkt dat in 22 juridische adviezen bevestigd wordt dat de inwoners van Ashraf onder het internationaal humanitair recht vallen, waardoor ze recht hebben op internationale bescherming. Er werd verder op gewezen dat de meerderheid van de parlementsleden van 30 landen, evenals tal van ambtenaren en politici in Irak, pleiten voor een dringende humanitaire oplossing voor de crisis in Ashraf en daarmee hun steun geven aan dringende maatregelen van de VN.

Bij de betreffende juridische experts waren:

  • Prof. Jean Ziegler, lid van het Raadgevend Comité van de Mensenrechtenraad van de VN
  • Professor Eric David, hoogleraar Internationaal Recht aan de Universiteit van Brussel
  • Dr Juan Garces, expert op het gebied van internationaal recht en pleitbezorger voor de eisende partij in het onderzoek van het Hooggerechtshof van Spanje tegen de daders van het bloedbad in Ashraf van april 2011
  • Professor Guy Goodwin-Gill, expert in vluchtelingenzaken en internationaal recht aan de Universiteit van Oxford
  • Prof. dr. Vera Gowlland-Debbas, hoogleraar internationaal recht aan de Universiteit van Genève
  • Gianfranco Fattorini, bestuurslid van de Beweging tegen racisme en voor vriendschap tussen volkeren (MRAP), gevestigd in Parijs.