36 doden en meer dan 340 gewonden na de moordpartij op de Iraanse oppositie in Ashraf

Voorkom nog meer verlies van mensenlevens!

Bescherm weerloze burgers tegen militair geweld en deportatie!

In Kamp Ashraf in Irak dreigen 3400 Iraanse dissidenten slachtoffer te worden van militair geweld, verbanning uit het kamp en deportatie naar Iran, waar hen martelingen en massa-executies te wachten staan. In april 2011 is er door Irakese troepen op verzoek van het regime in Teheran een bloedbad aangericht dat meer dan 36 levens en ruim 340 gewonden kostte. Het kamp is door Irakese troepen afgegrendeld. Het leveren van hulpgoederen en medische hulp wordt belemmerd.

Onder de slachtoffers van het bloedbad van Ashraf is ook de 20-jarige Faezeh Rajabi, wier vader is in 2008 werd doodgemarteld in een Iraanse gevangenis.

De humanitaire campagne om de inwoners van Ashraf te beschermen tegen geweld en deportatie is in volle gang en heeft al vooruitgang geboekt. Toch is de situatie voor de mensen daar nog uiterst gevaarlijk. De dreigende sluiting van het kamp aan het einde van het jaar en de plannen voor de gedwongen uitzetting van de bewoners naar andere plaatsen in Irak betekenen acuut gevaar voor nog meer bloedvergieten.

Het regime in Teheran werkt de inspanningen van mensenrechtenactivisten voor Ashraf tegen en gebruikt daarvoor al zijn onderdrukkingsmethodes, teneinde de inwoners van Ashraf gedwongen terug naar Iran te deporteren. Door middel van agressieve onderdrukkingsmiddelen, chantagepogingen en lastercampagnes probeert de dictatuur in Iran de vernietiging van Ashraf af te dwingen. De dreigementen van functionarissen van het regime laten geen ruimte voor twijfel: in geval van deportatie naar Iran staat de oppositie detentie, marteling en massa-executies te wachten.

Wij zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat:

  • Het kamp onmiddellijk met behulp van de VN onder internationale bescherming komt om gedwongen uitzetting of deportatie te voorkomen,
  • Alle gewonden en zieken in Kamp Ashraf de noodzakelijke medische zorg krijgen,
  • De militaire troepen uit Ashraf verdwijnen, de blokkade wordt opgeheven en de aanvoer van hulpgoederen gegarandeerd wordt.

We vragen dringend om donaties voor onze hulpactie LEVENS REDDEN in Ashraf. Help alstublieft! Elk bedrag is belangrijk! Uw gift redt levens.
Wij danken allen die ons mensenrechtenwerk ondersteunen door middel van donaties of anderszins!