De boekenafdeling van het Ministerie van Voorlichting heeft aangekondigd dat het boek ‘Bijan en Manijeh’ niet uitgegeven mag worden.

De directeur van de Peidayesh uitgeverij vertelde dat het boek ‘Bijan en Manijeh’, dat speciaal geschreven is voor kinderen en jonge volwassenen verboden is.

“Helaas kan het ministerie niet duidelijk aangeven om welke woorden het gaat of wat de redenen kunnen zijn voor het verbod op bepaalde uitgaven, zodat de uitgevers hiermee rekening kunnen houden bij de aanvraag van vergunning voor hun boeken bij de boekenafdeling van het Ministerie van Voorlichting “, zei hij.

“Door deze onduidelijkheid zijn er van de 10 boeken, waar een vergunning voor werd gevraagd aan de boekenafdeling van het Ministerie van Voorlichting, zes of zeven na controle tegenhouden voor publicatie”. (ASRE Iran staatswebsite – 18 augustus 2011)

Personages:
Bijan, held van Iran
Manijeh, dochter van de koning van Turan
Keychosrou, koning van Iran
Afrasijab, koning van Turan