Hoewel functionarissen van de Islamitische Republiek Iran in internationale vergaderingen en interviews beweren dat er in Iran geen mensen worden vastgehouden vanwege hun geloof, zitten volgens officiële cijfers ruim 50 baha’i’s vast in diverse gevangenissen in Iran. Deze baha’i’s worden vastgehouden wegens een tijdelijk arrestatiebevel of zitten de hun opgelegde gevangenisstraf uit.

Ongeveer evenveel baha’i’s zitten in diverse Iraanse steden vast in afwachting van het moment waarop een rechtbank hun zaak in behandeling neemt of uitspraak doet in het beroep dat ze tegen hun vonnis hebben aangetekend.

(Human Rights Activists in Iran – 17 augustus 2011)