Met medewerking van Emma Bonino, vice-president van de Italiaanse senaat, en Irene Khan, jarenlang algemeen secretaris van Amnesty International
Op 6 juli vond in het Italiaanse parlement een overleg plaats dat gericht was op initiatieven om de 3400 leden van de Iraanse oppositie, die in Kamp Ashraf in Irak wonen, te beschermen tegen militair geweld en dreigende deportatie.

De conferentie, waaraan parlementsleden en mensenrechtenactivisten uit verschillende landen deelnamen, deed een beroep op Italië om een leidende rol in te nemen bij het uitvoeren van een internationale oplossing voor hulp aan de politieke vluchtelingen van Kamp Ashraf.

Op dit moment is de Irakese regering voornemens om de inwoners van Ashraf te verdrijven naar andere locaties binnen Irak. Echter, dit kan leiden tot verder bloedvergieten, aldus Irene Khan, die van 2001-2009 secretaris-generaal was van Amnesty International. De internationale gemeenschap is verplicht om dit te voorkomen. Irene Khan: “Bij alle bedreigingen en angst waaraan de mensen in Kamp Ashraf zijn blootgesteld, komt nu ook nog de vrees dat zij binnen Irak zullen worden verplaatst. Mensen zijn geen objecten die tegen hun wil heen en weer kunnen worden geschoven. Elke gedwongen verplaatsing vergroot het risico dat er meer doden en gewonden vallen.”

Onder de Italiaanse parlementariërs, die beloofden te zullen aandringen op een EU-initiatief om de inwoners van Ashraf te beschermen, was ook de vice-president van de Senaat, Emma Bonino. Tijdens de conferentie werd bekendgemaakt dat de meerderheid van de Italiaanse parlementariërs, te weten 318 leden van het Huis van Afgevaardigden en 160 senatoren, het bloedbad op de burgers van Ashraf van 8 april 2011 hebben veroordeeld en een verklaring betreffende de mensenrechten in Ashraf ondertekend hebben.

Eisen van de conferentie:

  • Stationering in Ashraf van een door de VS en de EU beschermd waarnemersteam van de VN missie voor bijstandsverlening Irak (UNAMI)
  • Steun voor de oplossing voor bescherming van Ashraf, zoals voorgesteld door het Europees Parlement
  • Onmiddellijke garantie van vrije toegang tot medische zorg voor de zieken en gewonden in Ashraf