6 augustus 2011 – Ambtsaanvaarding van de nieuw benoemde Speciale Rapporteur van de VN voor de mensenrechtensituatie in Iran

Ter gelegenheid van zijn officiële inhuldiging op 1 augustus heeft de onlangs benoemde speciale VN-rapporteur voor de mensenrechtensituatie in Iran, Ahmed Shaheed (foto), het regime in Teheran opgeroepen te voldoen aan de internationaal geldende mensenrechtenregels en samen te werken volgens de richtlijnen van de Mensenrechtenraad van de VN.

Op 17 juni 2011 werd Ahmed Shaheed, mensenrechtendeskundige en voormalig minister van Buitenlandse Zaken van de Malediven, door de VN-Mensenrechtenraad benoemd als de nieuwe speciale VN-rapporteur voor de mensenrechtensituatie in Iran. Hij zal zijn eerste verslag uitbrengen tijdens de komende Algemene Vergadering van de VN en heeft Iran geïnformeerd over zijn intenties om het land te bezoeken teneinde ter plaatse meer te weten te komen over de mensenrechtensituatie. Hij is tevens van plan om nauw samen te werken met Iraanse mensenrechtenactivisten.

De speciale VN-rapporteur verklaarde dat hij zich zal inzetten om ervoor te zorgen dat Iran zijn internationale verplichtingen inzake mensenrechten nakomt en hij zal tevens de nodige aandacht besteden aan de slachtoffers van mensenrechtenschendingen.