Op dit moment zijn er in Iran volgens statistische cijfers 380.000 kinderen tussen 10 en 14 jaar oud die permanent werken en 360.000 kinderen die seizoensarbeid verrichten. In werkelijkheid zijn er in Iran officieel 600.000 kinderen die werken.

Behalve het risico op grote psychische en lichamelijke schade waaraan ze hierdoor blootstaan, vallen ze buiten de bescherming van de Arbeidswet en sociale diensten omdat het voor hen op grond van de geldende wetten en regels verboden is te werken.

Dit zijn officieel openbaar gemaakte cijfers, maar zonder twijfel zijn er in Iran nog duizenden andere kinderen die arbeid verrichten.
(Staatsnieuwsdienst Mehr – 26 juli 2011)