29 augustus 2011 – Patrick Kennedy: De daders van het bloedbad in Kamp Ashraf moeten voor het internationale strafrecht verantwoording afleggen.

Op 26 augustus hebben duizenden mensen in Washington d.m.v. een massale protestdemonstratie effectieve maatregelen van de VS geëist ter bescherming van de 3400 Iraanse oppositieleden, die in Kamp Ashraf in Irak nog steeds acuut gevaar lopen om slachtoffer te worden van militair geweld en deportatie.

Onder de demonstranten, die zich verzamelden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS, waren veel Iraanse ballingen. Ze kwamen uit de Verenigde Staten, Canada en vele Europese landen, om de Amerikaanse regering ertoe aan te sporen haar verplichting om de bewoners van Ashraf te beschermen na te komen. Onder de aanwezigen waren meer dan 100 hoogleraren, wetenschappers en artsen die eisten dat de medische zorg voor de politieke vluchtelingen in Kamp Ashraf gegarandeerd wordt.

Er waren in Washington veel familieleden aanwezig van de Iraanse ballingen die in Ashraf wonen. Zij deden een oproep aan de Amerikaanse overheid om een humanitaire ramp te voorkomen in het kamp, dat door Irakese troepen is afgegrendeld. Ze waarschuwden dat de aangekondigde ontruiming opnieuw zal leiden tot een bloedbad.

De demonstratie had de steun van diverse Amerikaanse parlementariërs, die er bij de Verenigde Staten op aandrongen om de democratie en de mensenrechtenbeweging in Iran te versterken. Onder de sprekers waren Patrick Kennedy, neef van John F. Kennedy en voormalig Amerikaans congreslid en Ed Rendell, voormalig gouverneur van Pennsylvania.

Patrick Kennedy (foto) wees erop dat het vermoorden van weerloze burgers in Ashraf, waar in april jongstleden 36 doden en honderden gewonden vielen, een oorlogsmisdaad is en eiste dat de Irakese premier Maliki door het internationale strafrecht ter verantwoording wordt geroepen.

De Britse parlementariër Brian Binley (foto) maakte bekend dat 500 parlementsleden van alle partijen van het Verenigd Koninkrijk, zowel van het Lager- als het Hogerhuis, de internationale campagne voor Ashraf in een verklaring onderschrijven. Hij deed een beroep op de VS om de bescherming van de Iraanse ballingen in Ashraf te garanderen.


In hun speeches werd door de deelnemers herinnerd aan het feit dat de Iraanse ballingen van Kamp Ashraf in 2004 – toen het kamp nog onder bescherming stond van het Amerikaanse leger – volgens de Vierde Conventie van Genève de status is toegekend van “internationaal beschermde personen”. Toen de VS begin 2009 de verantwoordelijkheid voor het kamp aan Irak overdroeg, hebben zij schriftelijk toegezegd de bescherming van de mensen daar te garanderen.

Niettemin zijn de ongewapende burgers van Ashraf sinds 2009 slachtoffer geworden van twee agressieve aanvallen van het Irakese leger, hetgeen bijna 50 levens heeft gekost. Het regime in Teheran wil de deportatie van de inwoners van Ashraf naar Iran afdwingen, waar de oppositieleden bedreigd worden met  detentie, marteling en massa-executies. De Teheran-getrouwe Irakese regering heeft gedreigd om het kamp het einde van het jaar te sluiten, wat neerkomt op het aankondigen van nóg een bloedbad.

Bij de demonstratie in Washington werd erop gewezen dat in 22 juridische adviezen, die door gerenommeerde experts in internationaal recht zijn opgesteld, bevestigd wordt dat de mensen van Ashraf recht hebben op bescherming volgens het internationaal humanitair recht, en dat de VS daarbij een bijzondere verplichting heeft. De demonstratie in Washington ondersteunde het plan voor de bescherming van Ashraf, dat door het Europees Parlement is opgesteld, en riep de Verenigde Staten op om samen te werken bij de uitvoering van dit plan. Elke poging tot gedwongen hervestiging van de inwoners van Kamp Ashraf binnen Irak wordt gezien als een schending van het internationaal humanitair recht.

De demonstranten in Washington riepen de Amerikaanse regering op de Iraanse verzetsbeweging PMOI (MEK), onmiddellijk van hun zogenaamde “terroristische lijst” te verwijderen. Deze verzetsbeweging werd in de jaren ’90 opgenomen in de terroristische lijst van de VS om de dictatuur van Teheran, die de Iraanse democratische oppositie en de inwoners van Ashraf al jaren internationaal als “terroristen” belastert, te sussen.

Er wordt door vele politici en juristen in de VS en andere landen al langere tijd op aangedrongen om het Iraanse verzet te schrappen van de terroristische lijst van de VS, waar ze om zuiver politieke redenen op staan. Want voor het regime in Teheran is het een excuus om politieke gevangenen van het verzet te executeren, en voor de Irakese regering is het een rechtvaardiging voor de gewelddadige aanvallen tegen de Iraanse ballingen van Ashraf. Een Amerikaanse federale rechtbank heeft de Amerikaanse regering ook al gevraagd om de lijst te herzien wegens redelijke twijfel aan de rechtmatigheid hiervan. De sprekers in Washington wezen erop dat de terroristische dreiging voor de wereldgemeenschap afkomstig is van de fundamentalistische dictatuur in Teheran en niet van de Iraanse democratische beweging.

De manifestatie werd rechtstreeks uitgezonden door de televisie van de Iraanse ballingen, die in Iran, Irak en Europa en wereldwijd via het internet ontvangen kan worden, en vormde een krachtig teken van solidariteit met de mensen in Ashraf en Iran, die zich inzetten voor het beëindigen van de dictatuur en voor democratie en mensenrechten in hun land. Door berichtgeving in de internationale pers is er wereldwijd de aandacht te gevestigd op de dreigende humanitaire ramp in Ashraf en het verkrijgen van steun voor de mensenrechtencampagne voor Ashraf.
Volgens persberichten.