9 september 2011 – Familieleden en activisten eisen dringende maatregelen van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN.

Al meer dan vier maanden worden in Genève voor het Europese hoofdkantoor van de Verenigde Naties dagelijks wakes gehouden voor de bescherming van de 3400 Iraanse oppositieleden, die in Kamp Ashraf in Irak bedreigd worden met militair geweld en deportatie.

Familieleden van mensen in Ashraf, Iraanse ballingen en mensenrechtenactivisten uit verschillende landen doen regelmatig hieraan mee. Ze eisen dat de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (UNHCR) en de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN dringend maatregelen nemen om door de erkenning van de collectieve status van de inwoners van Ashraf als politieke vluchtelingen, internationale bescherming mogelijk te maken. Bovendien wordt de stationering van een VN-waarnemingsmissie in Ashraf geëist en een door de VN geleid onderzoek naar het bloedbad van 8 april 2011.

Op 5 september sprak de Britse parlementariër Brian Binley (foto), die meewerkt aan de internationale campagne voor de bescherming van Ashraf, de deelnemers van de wakes in Genève toe. Hij rapporteerde over de voortgang van zijn gesprekken met de plaatsvervangend Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen over de beschermende maatregelen voor de verbannen Iraniërs in Ashraf.

Een delegatie van de UNHCR heef op 4 september kamp Ashraf bezocht, een tweede bezoek zal op korte termijn plaatsvinden. Nog maar pas geleden hebben de Verenigde Naties zich in een verklaring nadrukkelijk uitgesproken tegen elke deportatie van de Iraanse ballingen van Ashraf.