16 september 2011- Internationale sancties tegen Teheran moeten worden geïntensiveerd als het regime in Iran zich blijft verzetten tegen elke verbetering in de mensenrechtensituatie.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken William Hague verklaarde op 14 september dat het Verenigd Koninkrijk zich tijdens de komende Algemene Vergadering van de VN in New York ervoor zal inzetten dat de VN via een resolutie de mensenrechtenschendingen in Iran sterk veroordeelt.

William Hague zei ook tijdens een bijeenkomst, die ging over de onderdrukking en vervolging in Iran van tegenstanders van het regime, advocaten en journalisten, dat de internationale sancties tegen Teheran moeten worden geïntensiveerd als het regime zich blijft verzetten tegen elke verbetering in de mensenrechtensituatie. Door hun weigering om in te gaan op de roep om vrijheid van de bevolking isoleert het regime in Teheran zich nog verder van de rest van de wereld, aldus de minister van Buitenlandse Zaken.

De internationale gemeenschap dient de aandacht te vestigen op de mensenrechtenschendingen in Iran en het regime verantwoordelijk te stellen. Hague: “Onze regering werkt samen met haar bondgenoten, de media en andere organisaties om er bij Iran op aan te dringen aan de internationale mensenrechtenverplichtingen te voldoen.”