1 september 2011 – VN-missie voor Irak doet oproep aan Irakese regering om het internationaal volkerenrecht te respecteren.

In een verklaring van 29 augustus hebben de Verenigde Naties benadrukt dat de bewoners van kamp Ashraf in Irak, waar 3400 Iraanse ballingen wonen, beschermd moeten worden tegen deportatie of uitzetting. De VN zegde toe mee te zullen helpen aan het vinden van  een vreedzame oplossing voor een verblijfplaats van de Iraanse oppositie, die in overeenstemming is met het internationale volkerenrecht.

De weerloze burgers van het kamp, dat door de Irakese troepen is afgegrendeld, lopen direct gevaar om slachtoffer te worden van militair geweld en deportatie. De aankondiging van de Irakese regering, dat  de bevolking van Kamp Ashraf aan het einde van dit jaar gedwongen uitgezet zal worden, houdt opnieuw het risico in van een bloedbad. In Ashraf zijn sinds 2009 al bijna 50 mensen om het leven gekomen door militaire aanvallen.

De VN-missie voor Irak (UNAMI) en de VN Hoge Commissaris voor de mensenrechten houden zich bezig met de bescherming van de mensen in Ashraf en zoeken naar een oplossing, die gebaseerd is op het internationaal humanitair recht en de mensenrechten. De VN-missie voor bijstandverlening onderzoekt regelmatig de situatie in Ashraf en in de omgeving van het kamp in mensenrechten- en humanitair opzicht.

de verklaring staat verder dat de stelling van de VN, dat de mensen in Kamp Ashraf beschermd moeten worden tegen elke deportatie, herhaaldelijk onder de aandacht is gebracht van de Irakese regering, ook op 28 augustus tijdens het afscheidsbezoek van de vertrekkende VN-gezant Ad Melkert aan de Irakese premier.

Link naar de website van VN