23 september 2011 – Internationale conferentie in Genève, met medewerking van mensenrechtenorganisaties met adviserende status bij de Verenigde Naties, parlementariërs en deskundigen in volkerenrecht

Op 21 september kwamen vertegenwoordigers van mensenrechtenorganisaties met adviserende status, parlementsleden en deskundigen in volkerenrecht bij elkaar in het Europese hoofdkwartier van de Verenigde Naties in Genève om in een internationale conferentie te vragen om spoedmaatregelen ter van de Verenigde Naties ter bescherming van de Iraanse ballingen in Kamp Ashraf in Irak.

Bij de deelnemers waren:

  • Alejo Vidal Quadras, vicevoorzitter van het Europees Parlement (foto)

 

 

 

 

  • Struan Stevenson, voorzitter van de permanente delegatie van het Europees Parlement voor betrekkingen met Irak

 

 

 

 

  • Professor Ruth Wedgwood, een van de meest gerespecteerde advocaten van de Verenigde Staten en directeur van het Instituut voor Internationaal Recht en Diplomatie van de Johns Hopkins University, expert in VN vredesmaatregelen

 

 

 

 

 

 

  • Nontombi Tutu, mensenrechtenactiviste en dochter van de Zuid-Afrikaanse Nobelprijswinnaar voor de Vrede, Desmond Tutu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Madeleine Rees, secretaris-generaal van de Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF)

 

 

 

 

 

 

 

  • Gianfranco Fattorini, bestuurslid van de Beweging tegen racisme en voor vriendschap tussen volkeren MRAP
  • Michel Joli, secretaris-generaal van de Stichting France Libertés – Fondation Danielle Mitterrand (stichting van de voormalige Franse presidentsvrouw Danielle Mitterrand)

Tijdens de conferentie werd gewezen op de ernstige mensenrechtenschendingen in Iran en kritiek geuit op de passiviteit van de VN in dit verband. Sinds het begin van 2011 zijn er in Iran ten minste 490 mensen geëxecuteerd. Alleen al op 18 september werden er volgens de Iraanse staatsmedia 23 mensen geëxecuteerd.

De mensenrechtendeskundigen wezen er in Genève op dat de Iraanse dissidenten, die in Kamp Ashraf in Irak wonen, nog steeds gevaar lopen om slachtoffer te worden van een bloedbad, zoals dat van april 2011. Zij riepen de VN op om kamp Ashraf te beschermen door er een permanente VN-waarnemingsmissie te stationeren, zodat de mensenrechten en de veiligheid van de bewoners worden gegarandeerd. Zij deden een beroep op de internationale gemeenschap om ervoor te zorgen dat de Irakese regering zich houdt aan het internationale recht en afziet van alle maatregelen om het kamp te sluiten of om de bewoners gedwongen te verplaatsen. Nadat de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN het recht op bescherming van de asielzoekers in Ashraf officieel heeft bevestigd, moet deze bescherming nu ook door de VN gegarandeerd worden.