24 september 2011 – Iraanse ballingen en mensenrechtenactivisten protesteren bij het VN-hoofdkwartier: nee tegen Ahmadinejad – voor democratie en mensenrechten in Iran – voor bescherming van Ashraf.

Bij het VN-hoofdkwartier in New York kwamen op 22 september duizenden Iraanse dissidenten en mensenrechtenactivisten bijeen om te protesteren tegen de aanwezigheid van de president van het regime in Teheran, Ahmadinejad, bij de Algemene Vergadering van de VN. Ze protesteerden ertegen dat de dictator de plenaire vergadering van de Verenigde Naties opnieuw voor zijn doeleinden mocht misbruiken.

De demonstranten maakten duidelijk dat Ahmadinejad niet namens het Iraanse volk spreekt, en waarschuwden tegen het nucleaire programma van het regime in Teheran. Ze wezen erop dat de Moellah-dictatuur door middel van executies, martelingen en wrede onderdrukking terreur uitoefent tegen het Iraanse volk.
Zij deden ook een oproep aan de VN om te zorgen voor bescherming van de 3400 Iraanse dissidenten, die in Kamp Ashraf in Irak is nog steeds gevaar lopen om slachtoffer te worden van militair geweld en deportatie. Sinds 2009 werd er op verzoek van Teheran twee maal een bloedbad aangericht onder de politieke vluchtelingen die daar wonen, waarbij bijna 50 doden en honderden gewonden vielen.

Aan de protestdemonstratie deden ook gerenommeerde buitenlandse politici mee, die effectieve internationale maatregelen eisten tegen het schenden van de mensenrechten in Iran, alsmede bescherming van de Iraanse dissidenten in Ashraf en steun voor de Iraanse democratische beweging. Onder de sprekers waren de voormalige Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, John Bolton (foto), de voormalig onderminister van Buitenlandse Zaken van Canada, David Kilgour, en verscheidene Amerikaanse parlementariërs.

Ahmadinejad bruuskeert de internationale gemeenschap

Ondertussen veroorzaakte Ahmadinejad met zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties opnieuw een schandaal. Tientallen afgevaardigden verlieten de zaal toen de dictator het Westen en de VS verantwoordelijk hield voor de wereldoorlogen, massamoord, migratie en de financiële crisis en de Holocaust als een “uitvlucht” omschreef. De VS-delegatie en vele Europeanen gaven op deze manier uiting aan hun protest.
Eerste minister Cameron eist van de Verenigde Naties krachtig optreden tegen dictators

Na Ahmadinejad sprak de Britse premier David Cameron op 22 september voor de Algemene Vergadering van de VN. Hij riep op tot een hardere houding tegen dictators. “Wij kunnen wel vredesverdragen tekenen, maar als we werkeloos toezien als er mensen worden afgeslacht, wat zijn die handtekeningen dan waard?” vroeg hij.

De Verenigde Naties zouden mogelijkheden zoals de bevrijdingsbeweging in de Arabische landen moeten benutten. “Niemand zegt dat het makkelijk is. Maar het is onze taak. De Arabische lente“, aldus Cameron, “is de grootste bevrijdingsbeweging sinds die in Oost-Europa van 1989. Dit is een uitdaging voor Iran en Syrië om eindelijk hun bevolking de vrijheid te geven waarop zij recht hebben. Maar ook de Verenigde Naties zouden anders en actiever moeten handelen. Als we de gelegenheid goed benutten kunnen we zorgen voor democratie en groei van de wereldeconomie.”