20 oktober 2011 – Kamerleden, Europarlementariërs en mensenrechtenactivisten eisen dringende maatregelen van de EU, de VN en de VS om de Iraanse ballingen in Ashraf te beschermen.

Twee internationale conferenties, waaronder die van het Europees Parlement, hebben zich op 18 en 19 oktober in Brussel beziggehouden met de situatie in kamp Ashraf in Irak, waar de 3400 Iraanse dissidenten in toenemende mate gevaar lopen om slachtoffer te worden van militair geweld en deportatie. Op verzoek van het regime in Teheran hebben Irakese troepen daar in april een bloedbad gehouden dat 36 doden en 350 gewonden kostte onder de daar wonende ongewapende burgers. De Teheran-getrouwe Irakese regering dreigt verder dat kamp Ashraf na 31 december 2011 met geweld ontruimd en vernietigd zal worden als de internationale gemeenschap voor die tijd geen oplossing voor de crisis heeft gevonden.

De deelnemers aan de conferenties in Brussel deden een beroep op de EU, de VN en de VS om ervoor te zorgen dat deze willekeurig vastgestelde tijdslimiet wordt opgeheven om de internationale gemeenschap in staat te stellen de plannen voor een vreedzame oplossing voor de crisis te implementeren. Dit omvat tevens de maatregelen van de VN vluchtelingenorganisatie UNHCR om de Iraanse ballingen de status toe te kennen van politieke vluchtelingen,  wat voor het einde van het jaar niet zal lukken, vooral omdat ze gehinderd worden door de Irakese troepen, die kamp Ashraf van de buitenwereld hebben afgesloten. Pas na bevestiging van deze juridische status van de inwoners van Ashraf kunnen de plannen van het Europees Parlement om de tegenstanders van het Iraanse regime op te nemen in democratische landen worden uitgevoerd.

De deelnemers aan de conferentie maakten bekend dat de Irakese regering op aandringen van Teheran de internationale inspanningen voor een vreedzame oplossing blokkeert. De vastbeslotenheid van Irak om het kamp het einde van dit jaar te evacueren brengt het risico met zich mee van een humanitaire catastrofe in Ashraf. Er werd ook gewaarschuwd voor de plannen van de Irakese militairen om andere delen van het kamp met geweld in te nemen. In het geval van deportatie naar Iran worden de tegenstanders van het regime bedreigd met marteling en massa-executies.

De parlementsleden en mensenrechtenactivisten riepen de VN op om een waarnemingsmissie in Ashraf te installeren om daardoor de bescherming van de inwoners van het kamp te garanderen. Ze vroegen aan de EU om er bij Irak op aan te dringen de verplichtingen jegens de mensenrechten na te komen en samen te werken met de speciale EU-gezant voor Ashraf. De Europese Unie heeft in september 2011 een speciale gezant voor Ashraf benoemd, die de opdracht heeft zich in te zetten voor de bescherming van de mensen die daar wonen.

De inwoners van Ashraf zijn door de VN vluchtelingenorganisatie (UNHCR) officieel erkend als asielzoekers. Dus ze hebben volgens het internationaal recht het recht op bescherming, veiligheid en humanitaire hulp.
Bij de deelnemers aan de conferenties waren:

  • Alejo Vidal Quadras, vice-voorzitter van het Europees Parlement
  • Struan Stevenson, voorzitter van de permanente delegatie van het Europees Parlement voor de betrekkingen met Irak
  • Louis Michel, lid van het Europees Parlement, voormalige minister van Buitenlandse Zaken van België en voormalig EU-commissaris
  • Guenter Verheugen, expert op het gebied buitenlands-, veiligheids- en ontwikkelingsbeleid, EU-commissaris en vice-voorzitter van de Europese Commissie (1999-2009)
  • Senator Peter Van Rompuy, voorzitter van de delegatie van de Belgische Senaat voor de betrekkingen met Irak
  • Nontombi Tutu, mensenrechtenactiviste en dochter van de Zuid-Afrikaanse Nobelprijswinnaar voor de Vrede Desmond Tutu
  • Howard Dean, voorzitter van de Democratische Partij van de VS (2005-2009)
  • Michael Mukasey, voormalig procureur-generaal van de Verenigde Staten
  • Verscheidene leden van het Europees Parlement en van het Belgisch Parlement

Volgens persberichten