Uit statische gegevens blijkt dat het Departement voor Sociale Nood te maken heeft gehad met 7400 gevallen van kindermishandeling. Volgens rapporten is het aantal gevallen van kindermishandeling onvoorstelbaar groot. Het Departement voor Sociale Nood, dat slechts actief is in Teheran en een aantal andere grote steden in het land, treedt dagelijks op tegen 20 gevallen van kindermishandeling. Met andere woorden, de omvang van deze sociale misstand is zo groot dat die niet te bepalen is omdat de cijfers van de welzijnsorganisatie slechts gebaseerd zijn op de gerapporteerde gevallen van kindermishandeling, niet op alle gevallen van kindermishandeling.

Uit onderzoeken in de praktijk blijkt dat de werkelijke cijfers 20 keer hoger liggen dan de bekendgemaakte cijfers. Met andere woorden, het werkelijke aantal gevallen van kindermishandeling zou in Iran wel eens 400 per dag kunnen zijn, wat zou betekenen dat jaarlijks meer dan 146.000 kinderen worden mishandeld door hun ouders.
(Khabar Online, onder staatstoezicht staande website; Asre Iran, onder staatstoezicht staande website – 13 oktober 2011)