28 oktober 2011 – Oproep van 120 Europarlementariërs: gewelddadige ontruiming van kamp Ashraf aan het einde van dit jaar dient te worden voorkomen!
Tijdens een persconferentie op 26 oktober in het Europarlement in Straatsburg deden leden van het Europarlement een beroep op Irak om de deadline voor de ontruiming van kamp Ashraf op te heffen. De Irakese regering blijft dreigen om Kamp Ashraf, waar 3400 Iraanse dissidenten wonen, na 31 december 2011 onder dwang te evacueren en te vernietigen. Tegelijkertijd belemmert Irak de inspanningen van de internationale gemeenschap om tot een vreedzame oplossing te komen.

Het regime in Teheran wil de gewelddadige deportatie van de inwoners van Ashraf  terug naar Iran afdwingen, waar de oppositieleden bedreigd worden met gevangenschap, marteling en massa-executies. De ongewapende burgers in Ashraf zijn sinds 2009 slachtoffer geworden van twee agressieve aanvallen van het Irakese leger, welke bijna 50 levens  – onder wie acht vrouwen – en honderden gewonden hebben gekost.

Struan Stevenson, voorzitter van de permanente delegatie van het Europees Parlement voor de betrekkingen met Irak, waarschuwde in een persconferentie voor een op handen zijnde militaire aanval op de burgers in Ashraf, die nog veel meer mensenlevens zou kunnen kosten.

Hij deed in Straatsburg een oproep, die werd ondersteund door meer dan 120 leden van het Europees Parlement. Daarin werden maatregelen geëist van de VN-Veiligheidsraad voor het opheffen van de deadline voor de ontruiming het einde van dit jaar. Struan Stevenson deed een beroep op de EU-chef  voor buitenlands beleid, Catherine Ashton, om zich in te zetten voor het opheffen van de deadline.

Europarlementariër Tunne Kelam, toonaangevend dissident in Estland tijdens het Sovjet-tijdperk, die Ashraf kamp een paar jaar geleden heeft bezocht, waarschuwde voor het acute gevaar dat de Iraanse ballingen in Ashraf lopen, en drong er bij de internationale gemeenschap op aan om snel te handelen om een dreigende humanitaire ramp te voorkomen.

In de verklaring, die door parlementariërs van alle fracties werd ondersteund, wordt een oproep gedaan aan de EU en haar lidstaten, de Verenigde Staten en de Verenigde Naties om Irak ertoe te bewegen de sluiting van het kamp pas uit te voeren wanneer de opname van alle inwoners van Ashraf in derde landen geregeld is. Aan de VN werd gevraagd om ervoor te zorgen dat er een waarnemingsmissie in Ashraf wordt gestationeerd ter bescherming van de mensen daar.

Onder de initiatiefnemers van de oproep is ook de voormalige Belgische minister van Buitenlandse Zaken en EU-commissaris Louis Michel. De oproep wordt tevens gesteund door vicevoorzitters van het Europees Parlement, onder meer door Alejo Vidal-Quadras (EPP), Gianni Pittella (S & D) en Edward McMillan-Scott (ALDE).