SPOED: dringende petitie om de mensen in Ashraf te beschermen

Dreigend bloedbad in Ashraf – vluchtelingen in gevaar
 

 

Beste vrienden en vriendinnen,
In Ashraf in Irak lopen 3000 Iraanse dissidenten, waaronder ongeveer 1000 vrouwen, acuut gevaar om slachtoffer te worden van een bloedbad. Op verzoek van het regime in Teheran treft het Irakese leger voorbereidingen om kamp Ashraf, waar uitsluitend burgers wonen, aan het einde van dit jaar met geweld te ontruimen en te vernietigen. De inwoners lopen gevaar naar Iran gedeporteerd te worden waar ze bedreigd worden met martelingen en massa-executies.
 

 

De Teheran-getrouwe Irakese regering verzet zich tegen de inspanningen van de VN en de EU om een vreedzame oplossing te vinden. Ze blijft vasthouden aan het eigenmachtig vastgestelde ultimatum om de Iraanse ballingen eind 2011 onder dwang uit Ashraf te verdrijven. Dit ultimatum komt overeen met het aankondigen van een massamoord op de mensen in Ashraf. Sinds 2009 zijn ze al twee keer eerder het slachtoffer geweest van agressieve aanvallen van het Irakese leger, waarbij 47 doden en meer dan 1000 gewonden vielen.

47 doden en 1000 gewonden bij de militaire aanvallen op burgers in Ashraf in juli 2009 en april 2011
 

De enige oplossing die de veiligheid van de mensen die er wonen garandeert, houdt de volgende stappen in: ten eerste moet een procedure plaatsvinden om de juridische status van de vluchtelingen in Ashraf als asielzoekers te erkennen door de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN (UNHCR). Vervolgens moeten de mensen van Ashraf worden opgenomen in derde landen. De implementatie van deze procedure kost tijd.
 

 

Volgens het volkerenrecht hebben de asielzoekers in Ashraf recht op bescherming en veiligheid. Daardoor is het plan van Irak om de mensen van Ashraf aan het eind van dit jaar gedwongen te verdrijven een het schending van het internationaal recht.
 

 

De VN moet alle beschikbare middelen aanwenden om ervoor te zorgen dat het Irakese ultimatum voor het sluiten van het kamp zal worden ingetrokken, zodat de UNHCR de erkenningprocedure zonder belemmeringen door de Irakese autoriteiten in Ashraf kan uitvoeren. Kamp Ashraf mag pas worden gesloten als alle inwoners van het kamp door het opnemen door derde landen in veiligheid zijn.
 

 

De VN-missie voor Irak (UNAMI) onder leiding van de Duitse diplomaat Martin Kobler voert in dit verband gesprekken met de Irakese regering.
Internationale druk kan effectief bijdragen aan het voorkomen van een dreigende humanitaire ramp in Ashraf. Wij vragen u dan ook om rechtstreeks een beroep te doen op de heer Martin Kobler, zodat hij zich via een spoedprocedure dringend inzet voor het volgende:

  • Opheffen van de deadline voor het sluiten van het kamp tot de erkenningprocedure van de UNHCR is afgerond en alle Iraanse ballingen van Ashraf in derde landen zijn opgenomen;
  • onmiddellijke aanvang van de procedure voor de erkenning van de vluchtelingen in Ashraf als asielzoekers door de UNHCR; er voor te zorgen dat deze procedure snel en zonder belemmering verloopt;
  • bescherming van Kamp Ashraf door een permanente stationering van vredestroepen totdat alle mensen uit Ashraf zijn opgenomen door derde landen;
  • als de erkenningprocedure buiten het kamp moet plaatsvinden, dient de VN de bescherming en een veilige terugkeer van de asielzoekers naar Ashraf te garanderen;
  • het bespoedigen van de voorbereidingen voor de opname van de inwoners van Ashraf in derde landen.
     

Stuur uw oproep in het Duits of Engels via e-mail aan:

Martin Kobler
 

Speciale gevolmachtigde van de secretaris-generaal van de VN voor Irak en hoofd van de VN-missie voor Irak (UNAMI)
 

E-mailadres: [email protected]

Stuur a.u.b. een kopie naar ons e-mailadres: [email protected]

 

Met dank voor uw steun en vriendelijke groeten
 

Stichting voor Mensenrechten Vrienden