25 november 2011 – Nadrukkelijke oproep aan  Irak om de deadline voor de sluiting van kamp Ashraf te verlengen en het werk van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN toe te staan.

De EU heeft op 22 november aan Irak gevraagd om de VN de tijd te geven om de procedure voor de erkenning van de Iraanse ballingen in Kamp Ashraf als asielzoekers door te voeren. De Irakese regering blijft vasthouden aan het eigenmachtig gestelde ultimatum om de leden van de Iraanse oppositie eind 2011 met geweld uit Kamp Ashraf ten noorden van Bagdad te verdrijven. De bewoners lopen het risico naar Iran gedeporteerd te worden, waar zij bedreigd worden met martelingen en massa-executies.

Irak heeft tot dusver niet toegestaan dat de vluchtelingenorganisatie van de VN (UNHCR) de erkenningsprocedure voor de 3400 Iraanse ballingen uitvoert, wat echter een voorwaarde is voor het toelaten van de vluchtelingen van Kamp Ashraf in derde landen.

De Belgische diplomaat Jean De Ruyt, die in september door de EU werd aangesteld als speciale afgevaardigde voor Ashraf, heeft zijn bezorgdheid geuit over de escalatie van dit moeilijke probleem. Door het sluiten van het kamp, voordat de erkenningsprocedure door de UNHCR is afgerond,  zouden alle pogingen om tot een oplossing te komen teniet gedaan worden. Hij hoopt dat de Irakese regering deze procedure snel accepteert. Om de veiligheid van de Iraanse ballingen te garanderen zouden  de Verenigde Naties hun aanwezigheid daar moeten versterken om de procedure te bewaken. De EU, aldus de speciale afgevaardigde, heeft Bagdad nadrukkelijk gevraagd om de termijn voor de sluiting van Kamp Ashraf te verlengen.

 

Catherine Ashton, Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlands-  en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie, heeft de Belgische diplomaat Jean De Ruyt benoemd tot speciale afgevaardigde voor Ashraf. Hij heeft de opdracht om zich in te zetten voor een vreedzame oplossing.

Leden van het Europees Parlement hadden al eerder tijdens een bespreking met de speciale EU-gezant gewezen op het acute gevaar van deportatie naar Iran voor de Iraanse ballingen van Kamp Ashraf.

Struan Stevenson, voorzitter van de permanente delegatie van het Europees Parlement voor de betrekkingen met Irak, deed een beroep op EU-chef buitenlands beleid Catherine Ashton om in te grijpen teneinde de dreigende humanitaire ramp in Ashraf te voorkomen. Als de plannen van Irak, om de mensen van Ashraf einde dit jaar met geweld uit Ashraf te verdrijven en op andere locaties in Irak te interneren, worden uitgevoerd, zullen de Iraanse vluchtelingen weerloos worden blootgesteld aan militaire willekeur en geweld. Een dergelijke gedwongen verplaatsing binnen Irak zou onvermijdelijk leiden tot de deportatie van de Iraanse ballingen naar Iran.

Alejo Vidal Quadras, vicevoorzitter van het Europees Parlement, zei: “Elke poging om de inwoners van Ashraf gedwongen binnenin Irak te verplaatsen is illegaal, onmenselijk, en de voorbode van een bloedbad. De VN-missie voor Irak (UNAMI) dient zich nadrukkelijk te verzetten tegen dit gevaarlijke plan. ”