1 december 2011 – Brussel: parlementariërs en mensenrechtenactivisten eisen beschermende maatregelen van de EU voor de Iraanse ballingen van Kamp Ashraf die met uitzetting bedreigd worden en waarschuwen voor het risico van een bloedbad.

Vóór het begin van de vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU in Brussel, hebben parlementsleden en mensenrechtenactivisten tijdens een persconferentie de Europese Unie opgeroepen om de gedwongen uitzetting van Iraanse dissidenten in Kamp Ashraf in Irak te voorkomen en zich in te zetten voor het intrekken van het ultimatum voor de ontruiming einde dit jaar.

Ze waarschuwden voor een bloedbad in Ashraf, mocht Bagdad vasthouden aan de deadline voor de ontruiming. De chef buitenlands beleid van de EU, Catherine Ashton, werd opgeroepen om alle beschikbare middelen aan te wenden voor een vreedzame oplossing voor Ashraf.

Onder de deelnemers aan de conferentie waren naast Belgische en Franse parlementariërs:

  • Prof. dr. Rita Süssmuth, lange tijd voorzitter van de Duitse Bondsdag
  • Alejo Vidal Quadras, vice-voorzitter van het Europees Parlement
  • John Bruton, voormalig premier van Ierland en EU-ambassadeur in de VS
  • Patrick Kennedy, een neef van John F. Kennedy en voormalig Amerikaans congreslid
  • Howard Dean, voorzitter van de Democratische Partij van de VS (2005-2009)

Struan Stevenson, voorzitter van de delegatie van het Europees Parlement voor de betrekkingen met Irak, die de conferentie voorzat, verklaarde dat er nog maar een maand de tijd was om een gewelddadige aanval door het Irakese leger op het kamp met meer dan 3.000 bewoners te voorkomen. Volgens de informatie van inlichtingendiensten zouden eerst alle communicatiemiddelen worden afgesneden en vervolgens vrouwen en mannen, evenals jongere en oudere ingezetenen, worden gescheiden. Bij een uitzetting naar Iran lopen de Iraanse ballingen “met zekerheid het risico op martelingen en executies,” aldus Stevenson.

De deelnemers van de conferentie eisten dat de vluchtelingenorganisatie van de VN de procedure versnelt om de vluchtelingen van Ashraf als asielzoekers te erkennen, zodat de Iraanse ballingen kunnen worden opgenomen in derde landen. Zij riepen tevens op tot de versnelde opname in EU-landen voor de Iraanse ballingen van Kamp Ashraf. Aan de VN werd gevraagd om de bescherming van Ashraf te garanderen door de permanente stationering van vredestroepen in het kamp totdat alle inwoners van Ashraf zijn opgenomen door derde landen.