21 november 2011 – SMV is verheugd over de ontwerpresolutie met betrekking tot de ernstige mensenrechtenschendingen van de Islamitische Republiek Iran, die vandaag werd aangenomen door de Derde Commissie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Resolution
De ontwerpresolutie werd aangenomen met 86 stemmen voor, 32 tegen en 59 onthoudingen. Mohammad Javad Larijani, de hoogste mensenrechtenfunctionaris van Iran, heeft zich afgelopen week ook bezig gehouden met de mensenrechtensituatie in Iran en sprak vlak voor de stemming de Algemene Vergadering toe, in een vergeefse poging om zich tegen de resolutie te verzetten.

New York defending
Alleen al in de afgelopen twee maanden hebben verscheidene VN-autoriteiten, o.a. Ban Ki Moon en Ahmad Shaheed, onafhankelijk van elkaar de situatie van de mensenrechten in Iran en de daar gebezigde praktijken veroordeeld. Hun rapporten maken melding van geheime executies, marteling, wijdverspreide willekeurige detenties, discriminatie van vrouwen en van religieuze en etnische minderheden, en het verbod op vrije meningsuiting, vereniging en vergadering.

General Secretary UN Human Rights Committee Special Rapporteur
De resolutie werd internationaal wijdverbreid gesteund, o.a. door de belangrijkste landen van de Arabische Lente. Tunesië en Libië stemden voor, en Egypte wijzigde zijn tegenstem in onthouding.

SMV heeft de strijd aangebonden met het veelvoorkomend gebruik van de doodstraf in Iran en de dramatische stijging  van het toepassen daarvan. Dit is de eerste keer dat de Algemene Vergadering kritiek uit op de Iraanse praktijken van “geheime groepsexecuties, maar ook executies waarover de familie van de gevangenen of hun juridisch adviseur niet was geïnformeerd. ”

Tot nu toe heeft Iran in 2011 minstens 455 executies uitgevoerd, 161 daarvan waren geheim, waardoor het in verhouding met het bevolkingsaantal de meeste executies ter wereld heeft voltrokken.  De overgrote meerderheid van deze executies waren voor strafbare feiten waarvoor de doodstraf niet is toegestaan krachtens het internationale recht, zoals drugsdelicten en seksueel gedrag met wederzijdse instemming. Ten minste drie van de mensen die dit jaar zijn geëxecuteerd waren onder de leeftijd van 18 jaar ten tijde van het misdrijf.

SMV is verheugd over de wijdverspreide internationale steun voor de resolutie, en dringt er bij Iran op aan een programma op te stellen van constructieve samenwerking met de Verenigde Naties om de genoemde problemen aan te pakken.

De Algemene Vergadering zal de resolutie in december formeel aannemen.