30-11-2011 – SP-Kamerlid Harry van Bommel is tevreden over de toezegging van minister Rosenthal om in de EU uitstel te bepleiten van sluiting van Kamp Ashraf in Irak. De regering Maliki van Irak wil van de bewoners, die veelal lid zijn van de Iraanse organisatie Moejaheddin Khalk, af en zal het kamp op 1 januari 2012 sluiten. Van Bommel: ‘Minister Rosenthal heeft beloofd er in de EU voor te pleiten extra tijd te nemen om een oplossing voor de bewoners van Kamp Ashraf te krijgen.’

Kamp Ashraf is een dorp in Irak waar guerrillastrijders wonen die gevlucht zijn uit Iran. Ze kwamen in de jaren ’80 uit dat land en kregen met hun familieleden en kinderen onderdak in het kamp. Er wonen zeker 3000 mensen. Na het verkiezen van de pro-Iraanse regering Maliki wilde deze zo spoedig mogelijk van de oppositie af. De Moejaheddien Khalk werd eerder al op de lijst van terroristische organisaties geplaatst, maar kreeg de laatste jaren een heel nauwe band met de VS. Iran voert de druk op om hen te pakken te krijgen.

Van Bommel: ‘Ik wijs op het menselijk aspect van het lot van de inwoners van Kamp Ashraf. Niet op het politieke. Het menselijk aspect van de ontruiming is onvoldoende geregeld omdat de bewoners niet in Iran noch in Irak veilig terecht kunnen. Die extra tijd kan gebruikt worden om asiel te zoeken voor de afzonderlijke bewoners van Kamp Ashraf. De gevraagde gezamenlijke verhuizing is naar mijn mening niet uitvoerbaar. Daarom moet het besluit tot sluiting worden uitgesteld. Ik ben blij dat minister Rosenthal zich daarvoor zal inspannen.’